Μια σειρά από αιτήματα, τα περισσότερα εκ των οποίων αποτελούν επιθυμίες και προτάσεις πολλών χρόνων, κατέθεσαν προς την Κοινότητα Άνω Σύρου οι κάτοικοι της Αληθινής, αναφορικά με την υλοποίηση έργων και παρεμβάσεων που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής στον οικισμό.

Τα σημαντικότερα εξ αυτών είναι:

*Διάνοιξη δρόμου Καρναρόλες – Αληθινής

*Ολοκλήρωση του έργου αποχέτευσης

*Τοποθέτηση δημοτικού φωτισμού σε σημεία του οικισμού που δεν υπάρχει

*Ανάπλαση Πλατείας Αληθινής

*Ανάδειξη του ιστορικού χειμερινού σπηλαίου του αρχαίου φιλόσοφου Φερεκύδη

*Εξωραισμός και ανάδειξη του ιστορικού πηγαδιού της Αληθινής

*Βελτίωση της ποιότητας του νερού

*Βελτίωση βατότητας του μονοπατιού προς Παναγία Σκορδιανή

Τα αιτήματα υιοθετήθηκαν στο σύνολό τους από το κοινοτικό συμβούλιο Άνω Σύρου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι εφικτό να ικανοποιηθούν όλα άμεσα ή έστω και μακροπρόθεσμα.

Υπενθυμίζεται, πως πρόσφατα ασφαλτοστρώθηκε μεγάλο μέρος του οδικού δικτύου της Αληθινής το οποίο παρουσίαζε σοβαρά προβλήματα.

loading...