Ο νέος πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου Δημήτρης Μάνεσης

Δήμος Μυκόνου: Τα νέα ΔΣ σε Λιμενικό Ταμείο και ΔΕΥΑΜ

Συγκροτήθηκαν τα νέα Διοικητικά Συμβούλια του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μυκόνου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ), νομικά πρόσωπα του Δήμου Μυκόνου.

Με ομόφωνη απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 12 Νοεμβρίου 2019 όρισε τα νέα Διοικητικά Συμβούλια του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μυκόνου (ΔΕΥΑΜ), νομικών προσώπων του Δήμου Μυκόνου.

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ορίστηκε ο κ. Μάνεσης Δημήτριος και Αντιπρόεδρος ο κ Παπουτσάς Δαμιανός.

Το Συμβούλιο απαρτίζεται επίσης από τα ακόλουθα τακτικά μέλη:

Ανδρονίκου Αντωνία του Δημητρίου

Πάουλα Ειρήνη του Αντωνίου

Χαριτόπουλος Θεόδωρος

Τα αναπληρωματικά μέλη είναι τα ακόλουθα:

Ασημομύτη Άννα του Αναστασίου

Πανταζόπουλος Κωνσταντίνος του Παναγιώτη

Πολυκανδριώτης Γεώργιος του Αντωνίου

Μανιάτη Κατερίνα του Νικολάου

Λαζαρίδης Δημήτριος του Ιωσήφ

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. ορίστηκε ο κ. Βιγλιάρης Φραντζέσκος και Αντιπρόεδρος ο κ. Καραγιαννάκης Ιωάννης.

Το Συμβούλιο απαρτίζεται επίσης από τα ακόλουθα τακτικά μέλη:

Ζουγανέλη Ειρήνη του Ιωάννη

Κουσαθανά Μαρία του Πέτρου

Κουσαθανάς Θεοχάρης του Ιωάννη

Μπουγιούρης Γεώργιος του Φινάκη

Σαντοριναίος Μάρκος του Αναστασίου

Γκέλος Νικόλαος του Ανδρέα

Γρυπάρη Ειρήνη του Ιωάννου

Ξυδάκης Πέτρος

Τα αναπληρωματικά μέλη είναι τα ακόλουθα:

Ανδρονίκου Αντωνία του Δημητρίου

Δακτυλίδης Ιάκωβος του Ιωάννη

Ζουγανέλης Μιχαήλ του Ιακώβου

Κουκάς Αλέξανδρος του Δημητρίου

Συριανός Αλέξανδρος του Αποστόλου

Γρυπάρη Ειρήνη του Κυριάκου

Βιγλιάρη Βασιλική του Αναστασίου

Κοντιζάς Άγγελος του Ευαγγέλου

Παναγιωτακόπουλος Λάμπρος του Δημητρίου

Νάζου Βασιλική του Μάρκου

Νάζος Απόστολος του Νικολάου

loading...