Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

H Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε προμήθεια γραφικής ύλης, ειδών γραφείου και αναλώσιμων εκτυπωτών, προϋπολογισμού 18.935,48 ευρώ πλέον Φ.Π.Α για τις ανάγκες των υπηρεσιών της.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από τις ιστοσελίδες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.

loading...