Με απόφαση του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, εντάσσονται στο υποέργο 6.3 “Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, 50 προτάσεις αγροτών από το Νότιο Αιγαίο, οι 42 εκ των οποίων είναι από τις Κυκλάδες.

Η λίστα των προτάσεων που εγκρίθηκαν είναι η ακόλουθη:

loading...