Καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων για επιδοτούμενο πρόγραμμα εργαζομένων

0

Η ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΟΕ πρόκειται να υλοποιήσει Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εργαζομένων στην Πρωτεύουσα των Κυκλάδων στον ΚΛΑΔΟ:

  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) &
  • ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ:

  1. Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων & εφαρμογών (Βασικό επίπεδο)
  2. Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων & εφαρμογών (Προχωρημένο επίπεδο)
  3. Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου (Βασικό επίπεδο)
  4. Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου (Προχωρημένο επίπεδο)
  5. Ειδικός στη χρήση τεχνικών και εργαλείων social media marketing

Το γραφείο μας θα παραμείνει ανοιχτό Σάββατο 19/10 & Κυριακή 20/10 – Μαυροκορδάτου 1, Βαπόρια για κατάθεση δικαιολογητικών.

Για τον κλάδο Πληροφορικής καταληκτική ημερομηνία υποβολής 20/10.

Πληροφορίες και αιτήσεις στο ΚΕΚ ΣΤΟΧΕΥΣΗ

ΤΗΛ: 22810-82302 E-MAIL: [email protected]

 

 

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στα Προγράμματα έχουν όλοι οι Εργαζόμενοι του Ιδιωτικού τομέα (με σχέση εξαρτημένης εργασίας), ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται, ή εποχικά εργαζόμενοι, ηλικίας από 18 έως 64 ετών.

Εκπαιδευτικό επίδομα

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των 5,00 €.

Δικαιολογητικά

  1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.

– Αντίγραφο του τίτλου σπουδών

– Αντίγραφο οποιοδήποτε επίσημου εγγράφου όπου αναγράφεται ο :

– ο Α.Φ.Μ. του υποψήφιου

-.ο Α.Μ.Κ.Α. του υποψήφιου

– ο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου του υποψήφιου

– Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο θα είναι Κύριος Δικαιούχος ο/η Αιτών/ ούσα

– Αποδεικτικά εργασιακής κατάστασης:

Για τους Εργαζόμενους:

Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης, τον οποίο μπορεί να εκδώσει από το www.efka.gov.gr (στο menu ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ, sub-menu ΜΙΣΘΩΤΟΙ – ενέργεια Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης και επιλέγοντας Είσοδος στην υπηρεσία είτε Σύνδεση με κωδικούς TAXISNET ή Σύνδεση με κωδικούς Ε.Φ.Κ.Α./Κ.Ε.Α.Ο. με τους κωδικούς TAXISNET και ΑΦΜ & ΑΜΚΑ) συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρει ότι ο Υποψήφιος/-α εξακολουθεί να είναι Εργαζόμενος/-η για τους μήνες που δεν εμφανίζονται στον Ατομικό Λογαριασμό του έως και την Ημέρα Υποβολής της Αίτησης, και η Εταιρεία στην οποία εργάζεται ανήκει στον Ιδιωτικό Τομέα

Για τους Εποχικά Εργαζόμενους:

– Αντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ. Προκειμένου να αποδειχτεί η εποχικότητα[1], η Κάρτα Ανεργίας πρέπει να συνοδεύεται:

– Από το Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο από τον Άνεργο και τον Εργοδότη ή

– από τη Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7) υπογεγραμμένη από τον Εργοδότη ή

– από Βεβαίωση Εποχικότητας από την Επιχείρηση ή

– από Αντίγραφο της “Απόφασης Υπαγωγής” στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό βοήθημα ή πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε Τουριστικά Και Άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά).

– Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι Γνήσια Αντίγραφα των πρωτοτύπων.

[1] Ως εποχική θεωρείται η εργασία που παρέχεται σε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις, υποκαταστήματα ή παραρτήματα επιχειρήσεων οι οποίες από τη φύση τους, τις καιρικές ή ιδιαίτερες συνθήκες ή λόγω των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών λειτουργούν κατά ημερολογιακό έτος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δύο και μικρότερο από εννέα μήνες, κατά το υπόλοιπο δε χρονικό διάστημα του ημερολογιακού έτους δεν απασχολούν προσωπικό που υπερβαίνει το 25% του μέσου όρου του προσωπικού, το οποίο απασχολούν κατά την περίοδο αιχμής της δραστηριότητάς τους (άρθρ. 31 ν. 4144/13).

 

 

loading...

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here