Δήμος Σύρου – Ερμούπολης: Όλοι οι εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι – Οι αρμοδιότητες που αναλαμβάνει ο καθένας

0
Δημαρχιακό Μέγαρο Ερμούπολης

Πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του ως δήμαρχος Σύρου – Ερμούπολης, ο Νίκος Λειβαδάρας, αμέσως μετά τον ορισμό των αντιδημάρχων, προχώρησε και στον ορισμό των εντεταλμένων δημοτικών συμβούλων σε διάφορους τομείς δραστηριοτήτων.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο κ. Λειβαδάρας από τη στιγμή που δεν όρισε χωρικούς αντιδημάρχους στην Ενότητες των πρώην Δήμων Άνω Σύρου και Ποσειδωνίας, προχώρησε στον ορισμό εντεταλμένων δημοτικών συμβούλων με σκοπό τη συνεργασία τους με τους τοπικούς προέδρους και μέλη των Κοινοτήτων.

Στην Ενότητα του πρώην Δήμου Ποσειδωνίας ορίσθηκε η δημοτική σύμβουλος, η Αγγελική Πρίντεζη και στην Ενότητα του πρώην Δήμου Άνω Σύρου, ο δημοτικός σύμβουλος, Παναγιώτης Κουταβάς.

Αναλυτικά οι αρμοδιότητες που εκχωρούνται στους δημοτικούς συμβούλους της νέας δημοτικής αρχής:

Α. Ορίζουμε την δημοτική σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Αγγελική Πρίντεζη του Πέτρου, ως εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο, χωρίς αμοιβή, από σήμερα έως 31/10/2021 (ημερομηνία λήξης της θητείας των Αντιδημάρχων) αρμόδια:
1) Για την εποπτεία και την ευθύνη λειτουργίας των δράσεων και των θεμάτων του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου πλην του Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων.
2) Για την συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων Δημοτικής Ενότητας Ποσειδωνίας, ήτοι Βάρης, Ποσειδωνίας και Φοίνικα και τους εκπροσώπους αυτών, για την επίλυση των προβλημάτων τους.


Β. Ορίζουμε το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μάρκο Ρούσσο του Πέτρου, ως
εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο, χωρίς αμοιβή, από σήμερα έως 31/10/2021 (ημερομηνία λήξης της θητείας των Αντιδημάρχων) αρμόδιο για την εποπτεία και την ευθύνη λειτουργίας των δράσεων και των θεμάτων του Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων, του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου.


Γ. Ορίζουμε το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Βρούτση Ιωάννη του Νικολάου, ως
εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο, χωρίς αμοιβή, από σήμερα έως 31/10/2021 (ημερομηνία λήξης της θητείας των Αντιδημάρχων) αρμόδιο για την εποπτεία και την ευθύνη λειτουργίας των δράσεων και των θεμάτων του Τμήματος Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου, πλην του Γραφείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Προγραμμάτων και του Γραφείου Βιβλιοθηκών και Εικαστικών Δραστηριοτήτων του Δήμου.


Δ. Ορίζουμε τη δημοτική σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Δράκου Ειρήνη του Δημητρίου, ως
εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο, χωρίς αμοιβή, από σήμερα έως 31/10/2021 (ημερομηνία λήξης της θητείας των Αντιδημάρχων) αρμόδια για την εποπτεία και την ευθύνη λειτουργίας των δράσεων και των θεμάτων του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης ΝΠΔΔ, του Γραφείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Προγραμμάτων και του Γραφείου Βιβλιοθηκών και Εικαστικών Δραστηριοτήτων, του Τμήματος Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Αθλητισμού καθώς και του Τμήματος Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου.


Ε. Ορίζουμε τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κουταβά Παναγιώτη του Ιωάννη, ως εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο, χωρίς αμοιβή, από σήμερα έως 31/10/2021 (ημερομηνία λήξης της θητείας των Αντιδημάρχων) αρμόδιο για την συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Άνω Σύρου ήτοι Άνω Σύρου, Γαλησσά, Πάγου και Χρουσσών και τους εκπροσώπους αυτών, για την επίλυση των προβλημάτων τους.


ΣΤ. Ορίζουμε τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Γιαλόγλου Ανδρέα του Νικολάου, ως εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο, χωρίς αμοιβή, από σήμερα έως 31/10/2021 (ημερομηνία λήξης της θητείας των Αντιδημάρχων) αρμόδιο για την εποπτεία και την ευθύνη λειτουργίας των δράσεων και των θεμάτων των Γραφείων : α. Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και β. Διαχείρισης Ποιότητας, Αποδοτικότητας και Αποτελεσματικότητας, του Αυτοτελούς Τμήματος Επιχειρησιακού Προγραμματισμού και Τ.Π.Ε..

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here