Όλες οι ειδικότητες για τις προσλήψεις στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Σύρου

1

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής της 2-8-2019, περί «Έγκρισης έκδοσης προκηρύξεων για πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)», εκδόθηκε σήμερα η σχετική Προκήρυξη που αφορά την ΑΕΝ/Σύρου, για τις ανάγκες του διδακτικού έτους 2019-2020 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο), και αφορά στις παρακάτω προκηρυσσόμενες ειδικότητες:

1.ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

  1. i. Ναυτικών Μαθημάτων

Μέχρι τρεις (03) Πλοίαρχους Α΄ τάξης Ε.Ν., εκ των οποίων ο ένας (01) μόνο για το εαρινό εξάμηνο.

  1. ii. Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων

α) Έναν (01) Μαθηματικό.

β) Έναν (01) Φυσικό.

γ) Έναν (01) Ναυπηγό Μηχανολόγο Μηχανικό ή Μηχανολόγο Μηχανικό.

δ) Έναν (01) Νομικό και ελλείψει υποψηφίων, πτυχιούχο Κοινωνιολογίας, ή Πολιτικών Επιστημών.

ε) Έναν (01) ειδικότητας Πληροφορικής κάτοχο πτυχίου ή διπλώματος Πληροφορικής που εντάσσονται στον Κλάδο ΠΕ Πληροφορικής κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ 50/2001, ως ισχύει.

στ) Έναν (01) πτυχιούχο Αγγλικής Φιλολογίας.

  1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
  2. i. Ναυτικών Μαθημάτων

Μέχρι δύο (02) Πλοιάρχους Α΄ ή Β΄ Τάξης Ε.Ν.

Ολόκληρο το κείμενο της προκηρύξεως με τα προσόντα και τα δικαιολογητικά είναι αναρτημένο στο Δημοτικό Κατάστημα Ερμουπολέως Σύρου και στο Κατάστημα της ΑΕΝ/ΣΥΡΟΥ. Επίσης, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Προγράμματος “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” (ΑΔΑ: 6ΛΞΛ4653ΠΩ-6Ν2) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.yen.gr.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά να υποβληθούν εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσιεύσεως στον τύπο ή στην ιστοσελίδα του Προγράμματος “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”, στην ΑΕΝ/ΣΥΡΟΥ, Ε.Παπαδάμ 1, Ερμούπολη Σύρου, Τ.Κ. 84100, ήτοι μέχρι την Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019.

* Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο: 22810-82450.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΚΑΡΑΜΗΤΣΑΣ Παναγιώτης

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here