Ζητείται άτομο για reception για μόνιμη εργασία σε ξενοδοχείο της Ερμούπολης

0

Ζητείται άτομο για reception για μόνιμη εργασία σε ξενοδοχείο της Ερμούπολης

Απαραίτητη προϋπόθεση η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση.

Πληροφορίες  693.66.87.470