Επανεκκίνηση διαδικασιών πρόσληψης εκπαιδευτικού προσωπικού στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

0

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2904.4/55113/2019/19-07-2019 Διαταγή της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, επανεκκινούν οι διαδικασίες πρόσληψης, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στην υπ’ αριθ. πρωτ. 2904.1/36924/2019/21-05-2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΑΔΑ: Ψ4Ρ44653ΠΩ-0ΛΦ), η οποία αφορά στην πλήρωση εβδομήντα τριών (73) κενών οργανικών θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π) και Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ασπροπύργου, Μακεδονίας, Κρήτης, Κύμης, Ιονίων Νήσων, Σύρου, Ηπείρου, Οινουσσών, Χίου, Ύδρας και Καλύμνου.

Οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στις Ανακοινώσεις Πρόσληψης που είχαν εκδοθεί πριν την αναστολή, επαναπροσδιορίζονται με την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό της αναστολής.

Κατά συνέπεια, χορηγείται νέα προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερών για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην ανωτέρω Προκήρυξη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία αρχίζει αμέσως μετά την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης και λήγει την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here