Σύρος: Ολοταχώς η προετοιμασία για το νέο ΧΥΤΥ. Έργο πνοής για το περιβάλλον

0

Με την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στο Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Σύρου και τον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης, ξεκίνησε η διαδικασία εκπόνησης μελετών και ωρίμανσης του έργου: «Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων και κατασκευή νέου κυττάρου ΧΥΤΥ Δήμου Σύρου – Ερμούπολης».

Το έργο διαθέτει χρηματοδότηση ύψους 6.5 εκατ € από το ΕΣΠΑ και πρόκειται για την αναβάθμιση του ΧΥΤΑ Σύρου στη θέση Κοράκι και τη μετατροπή του σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων.

Ειδικότερα, η χρηματοδότηση αφορά στην κατασκευή και λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Αποβλήτων, δυναμικότητας 5.800tn/έτος υπολειμματικών σύμμεικτων αστικών αποβλήτων και 928tn/έτος προδιαλεγμένων στην πηγή βιοαποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των πράσινων αποβλήτων καθώς της επέκτασης του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Σύρου με χωρητικότητα τουλάχιστον 180.000m3.

Πιο συγκεκριμένα, το  έργο αφορά:

Αναλυτικότερα, το προτεινόμενο έργο θα αποτελείται από 3 υποέργα: Ø

Υποέργο 1: Μελέτες για την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων και την επέκταση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Ν. Σύρου για την υποδοχή των Υπολειμμάτων. Στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου θα απαιτηθεί η εκπόνηση των παρακάτω μελετών που θα αφορούν την Μονάδα και τον Χώρο Υγειονομικής Ταφής:

  • Μελέτη Τροποποίησης Περιβαλλοντικών όρων
  • Τροποποίηση της μελέτης εφαρμογής για την κατασκευή του β’ κυττάρου, που είχε συνταχθεί στα πλαίσια της κατασκευής του Χ.Υ.Τ.Α., με σκοπό την μείωση της χωρητικότητας από 280.000 m3 σε 180.000 m3 και των συνοδών έργων που περιλαμβάνονται.
  • Την Μελέτη Εφαρμογής της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων Τεύχη Δημοπράτησης (ΧΥΤΥ + ΜΕΑ) με μειοδοτικό σύστημα
  • ΣΑΥ – ΦΑΥ

Υποέργο 2: Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων και επέκταση ΧΥΤY Ν. Σύρου

Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας Απορριμμάτων η οποία θα δέχεται το σύνολο των σύμμεικτων απορριμμάτων που συλλέγονται στη Σύρο και θα περιλαμβάνει:

  • Σύστημα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών από τα σύμμεικτα απορρίμματα.
  • Σύστημα επεξεργασίας προδιαλεγμένου οργανικού υλικού με μετατροπή του σε καλής ποιότητας κόμποστ εμπορεύσιμης αξίας.
  • Σύστημα επεξεργασίας οργανικού υλικού από σύμμεικτα απορρίμματα με μετατροπή του σε Compost Like Output (CLO). ® Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) χωρητικότητας 180.000m3 .

Υποέργο 3: Τεχνικός Σύμβουλος για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων και επέκταση ΧΥΤY Ν. Σύρου»

Η υλοποίηση του έργου είναι επιβεβλημένη τόσο για λόγους δημόσιας υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, όσο και για λόγους δημοσιονομικού συμφέροντος.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here