Κάλεσμα σε συνάντηση στην Ερμούπολη από τον υποψήφιο βουλευτή Γιώργο Βακόνδιο

0