Μια πρωτοποριακή ενέργεια έλαβε χώρα την Τετάρτη 15/05, όπου Επαγγελματίες Υγείας από τα νησιά Κύθηρα, Μήλος, Λέρος και Ύδρα συνδέθηκαν διαδικτυακά με τον κ. Ελευθέριος Βρουβάκη, Ιδιώτη Πνευμονολόγο και Δ/ντη του Πνευμονολογικού Τμήματος «Παναγία Οδηγήτρια» στον Πειραιά Αττικής. Στο επίκεντρο του διαλόγου ήταν η διαχείριση του αναπνευστικού ασθενούς με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (XAΠ) ή Άσθμα.

 

Η συζήτηση κυμάνθηκε σε δύο σκέλη: Παρουσιάστηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο χώρο των αναπνευστικών και οι πιθανές εφαρμογές νεότερων θεραπειών στο περιβάλλον πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης. Εν συνεχεία ο κ. Βρουβάκης είχε την ευκαιρία να τοποθετηθεί πάνω σε καίρια ζητήματα, ερωτήσεις και προβληματισμούς των ιατρών, με σκοπό τη αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των χρόνιων αποφρακτικών νοσημάτων και με γνώμονα την καλύτερη δυνατή φροντίδα του αναπνευστικού ασθενούς.

 

Στον επίλογο της ομιλίας του, ο κ. Βρουβάκης επεσήμανε την αξία ανάλογων πρωτοβουλιών για τους επαγγελματίες υγείας και την υποχρέωση που έχουν απέναντι στους ασθενείς, να ενημερώνονται και να εφαρμόζουν στην πράξη νεότερες και αποτελεσματικότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις:

 

«Τέτοιου είδους εκπαιδευτικές εκδηλώσεις έχουν πολλαπλασιαστικό όφελος. Προσφέρουν ενημέρωση των συναδέλφων σε απομακρυσμένες περιοχές, ανοίγουν δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ των επαγγελματιών υγείας με τον ειδικό ιατρό και προκαλούν διαδραστική συζήτηση σχετικά με πραγματικά περιστατικά σε περιβάλλον ιατρείου ή Κέντρου Υγείας. Μεγάλος κερδισμένος από αυτή τη συνεργασία είναι ο ίδιος ο αναπνευστικός ασθενής, η καθημερινότητα του οποίου μπορεί να αναβαθμιστεί εντυπωσιακά.

 

Σχετικά με τη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, αναφερθήκαμε στην ανάγκη της πρόληψης των παροξύνσεων και στα νεότερα δεδομένα που υποδηλώνουν πως νέες θεραπευτικές επιλογές μπορεί να προσφέρουν περισσότερα, όντας πιο αποτελεσματικά.

 

Όσον αφορά το άσθμα, αναδείξαμε τη σημασία του ελέγχου των  συμπτωμάτων με απλό, εύκολο τρόπο και ει δυνατόν με μία μόνο εισπνοή την ημέρα.

 

Τέλος, εστιάσαμε σε έναν υποπληθυσμό ασθματικών, το ασθενείς που πάσχουν από Σοβαρό άσθμα, οι οποίοι μπορούν να αναγνωριστούν με βάση την κλινική αξιολόγηση, το ιστορικό και μια απλή εξέταση αίματος. Η συμβολή του ειδικού ιατρού είναι απαραίτητη προκειμένου να αλλάξει ριζικά προς το καλύτερο η ζωή αυτών των ασθενών μέσω χορήγησης βιολογικού παράγοντα.»

 

Σχετικά με τη Χ.Α.Π.

Η κύρια αιτία της Χ.Α.Π. είναι το κάπνισμα. Οι ασθενείς με Χ.Α.Π. παρουσιάζουν στένωση των αεραγωγών ή απόφραξη της ροής του αέρα, εμφανίζοντας συμπτώματα όπως η δύσπνοια, ο χρόνιος βήχας, η μειωμένη αντοχή και η αυξημένη παραγωγή φλέγματος. Στην πορεία της νόσου, οι ασθενείς με ΧΑΠ μπορεί να βιώσουν παροξύνσεις (εξάρσεις της νόσου), που ενδέχεται να τους οδηγήσουν ακόμα και στο νοσοκομείο. Οι παροξύνσεις αυτές μπορεί να προκαλέσουν συναισθήματα φόβου στους ασθενείς και επιδείνωση της ποιότητας ζωής τους, ενώ παράλληλα αυξάνουν τον κίνδυνο για μελλοντικές παροξύνσεις.  Επιπλέον, αποτελούν σημαντικό κόστος για το σύστημα υγείας. Συνεπώς, η διαχείριση και αποφυγή των παροξύνσεων αποτελεί τον κυριότερο θεραπευτικό στόχο για τους ασθενείς με Χ.Α.Π.

 

Αυτοί ακριβώς ήταν και οι δύο άξονες της παρουσίασης του κ. Βρουβάκη, ο οποίος μοιράστηκε τις γνώσεις και την εμπειρία του σχετικά με τη διαχείριση της παρόξυνσης, αλλά και τη βελτιστοποίηση της χρόνιας αγωγής των ασθενών ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος μελλοντικής παρόξυνσης.

 

Προαπαιτούμενο στην αποτελεσματική διαχείριση των ασθενών με ΧΑΠ είναι η έγκαιρη και ορθή διάγνωση, μία παράμετρος που εξασφαλίζεται μέσα από ενημέρωση των ΕΥ για τη νόσο και τα σχετικά νεότερα επιστημονικά δεδομένα. Για τη διαχείριση της νόσου προσφέρονται πολλαπλές θεραπευτικές επιλογές. Οι παράγοντες εκείνοι που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή της θεραπείας και θα οδηγήσουν στη βέλτιστη επιλογή για τον ίδιο τον ασθενή συνοψίζονται ως εξής:

  1. Αποτελεσματικότητα της θεραπείας: τα δεδομένα των τελευταίων μελετών αποδεικνύουν την υπεροχή των νεότερων θεραπευτικών επιλογών για τη διαχείριση της ΧΑΠ σε σύγκριση με παλαιότερες.  Συγκεκριμένα, σε ασθενείς με ιστορικό παροξύνσεων, η επιλογή χορήγησης συνδυασμού τριών θεραπευτικών κατηγοριών (μακράς διάρκειας δράσης βρογχοδιασταλτικά και εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή) οδηγεί σε κλινικά σημαντική μείωση των παροξύνσεων, αύξηση της αναπνευστικής λειτουργίας και βελτίωση της ποιότητας ζωής.
  2. Εύχρηστη  εισπνευστική συσκευή: Η σωστή τεχνική χρήσης της συσκευής εισπνοής είναι θεμελιώδης προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι πάσχοντες από ΧΑΠ ωφελούνται από τη φαρμακευτική τους αγωγή. Για αυτό το λόγο είναι σημαντικό για τη θεραπεία να χρησιμοποιείται μία εύχρηστη και φιλική προς τον ασθενή συσκευή, η οποία να μπορεί με τα λιγότερα δυνατά βήματα να εξασφαλίσει σωστή παροχή του φαρμάκου και η οποία συνδράμει στην καλύτερη συμμόρφωση του ασθενούς.
  3. Απλό δοσολογικό σχήμα: Λαμβάνοντας υπόψιν ότι η ΧΑΠ είναι μία χρόνια νόσος που απαιτεί θεραπεία σε μόνιμη βάση, είναι σημαντικό ο ΕΥ να αναλογιστεί τους τρόπους με τους οποίους η αγωγή θα απλουστεύσει τη θεραπευτική διαδικασία, καθώς οι ασθενείς επιβαρύνονται πολλές φορές από συνοδά νοσήματα που απαιτούν ξεχωριστή θεραπευτική διαχείριση.

 

Ειδικότερα, για τους ασθενείς με ΧΑΠ και ιστορικό παροξύνσεων, όπως προαναφέρθηκε, συχνά απαιτείται η λήψη 3 εισπνεόμενων αγωγών.  Οι ασθενείς οι οποίοι χρειάζονται μια τέτοια αγωγή,  μπορούν σήμερα  να λαμβάνουν το μέγιστο όφελος από τη θεραπεία τους με 2 εισπνοές- 1 φορά την ημέρα, ενώ από τις αρχές του 2019 θα μπορούν και στην Ελλάδα να έχουν πρόσβαση σε νέα αγωγή με το πλέον απλό δοσολογικό σχήμα: 1 εισπνοή – 1 φορά την ημέρα.

 

Σχετικά με το Άσθμα

Το Άσθμα, είναι μια χρόνια αναπνευστική ετερογενής νόσος που οφείλεται σε ποικίλα περιβαλλοντικά ερεθίσματα και γενετικούς παράγοντες, και προκαλεί φλεγμονώδεις διεργασίες στον πνεύμονα και περιοδική στένωση στους αεραγωγούς. Κλινικό χαρακτηριστικό του άσθματος οι έντονες διακυμάνσεις σε συμπτώματα όπως συριγμό, σφίξιμο στο στήθος, βήχα και δύσπνοια. Το άσθμα  αφορά ανθρώπους ανεξαρτήτου φύλου και ηλικίας, και παρά τη διαθεσιμότητα των θεραπειών, παραπάνω από τους μισούς ασθενείς που πάσχουν από άσθμα έχουν κακό έλεγχο της νόσου τους που περιορίζει ή υποβαθμίζει σημαντικά την καθημερινή ζωή τους. Γι’ αυτό παραμένει συνεχές διακύβευμα η αδιάκοπη έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων φαρμάκων που θα ανταποκρίνονται καλύτερα στις πραγματικές ανάγκες των ασθενών.

 

Ειδικά για τους ασθενείς με σοβαρό άσθμα, που ταλαιπωρούνται από συχνές παροξύνσεις ενώ βρίσκονται υπό θεραπεία με υψηλές δόσεις εισπνεόμενων στεροείδων και βρογχοδιασταλτικών, λαμβάνουν αρκετά συχνά μέσα στο χρόνο συστηματική θεραπεία με στεροειδή από το στόμα, ενδομυικά ή και ενδοφλέβια για την αντιμετώπισή τους. Οι ασθενείς με σοβαρό άσθμα διαθέτουν πλέον στοχευμένες βιολογικές θεραπείες, στόχος των οποίων είναι η μείωση των παροξύνσεων και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, χωρίς τις ανεπιθύμητες ενέργειες της συστηματικής χορήγησης των κορτικοστεροειδών. Οι καινοτόμες αυτές βιολογικές θεραπείες χορηγούνται σε μηνιαία βάση από ειδικό πνευμονολόγο, μετά από την κλινική αξιολόγηση του ασθενή και με απλές διαγνωστικές εργαστηριακές εξετάσεις, όπως ο αριθμός των ηωσινοφίλων σε μια γενική αίματος.

Άρθρο του Δρ. Ελευθέριου Βρουβάκη – Ειδικού Πνευμονολόγου-Φυματιολόγου

loading...

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here