Τεχνικό γραφείο ζητά προσωπικό 

0

Τεχνικό γραφείο στη Σύρο ζητάει:

·       Θέση 1 – Συνεργάτη μηχανικό (αρχ/των , πολιτικό  μηχ  ή  τεχνολόγο  μηχ) για εργασία στην Σύρο σε μελέτες και επιβλέψεις έργων.

Βασικά  απαιτούμενα,

Καλή  γνώση των ΝΖΕΒ  κτηρίων,  πολύ καλή γνώση σχεδιαστικού προγράμματος  , αγγλικών και χρήσης Η/Υ,  (γνώση άλλης γλώσσας εξετάζεται θετικά) , ευχέρεια στην επικοινωνία και στην εργασία εντός και εκτός γραφείου. (εργοτάξιο)

·       Θέση 2 – Υπάλληλο γραφείου με πολύ καλή γνώση σχεδιαστικού προγράμματος   πολύ καλή γνώση αγγλικών ,  και χρήση της πλατφόρμας των προγραμμάτων MS Office.

Αποστολή βιογραφικού στην διεύθυνση  [email protected]

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ