Επεκτεινόμαστε και αναζητούμε επιπλέον συνεργάτες στο Ξενοδοχείο Αλεξάνδρα

0
Εργασία, Ξενοδοχείο, Σύρος, προσωπικό, αγγελία, σερβιτόρος, Λάντζα

Επεκτεινόμαστε και αναζητούμε επιπλέον συνεργάτες στο Ξενοδοχείο
Αλεξάνδρα.

Ανοιχτές θέσεις
● 2 θέσεις οροφοκομίας
● 1 θέση υποδοχή πελατών
● 1 θέση βοηθού κουζίνας

Απαραίτητα προσόντα:
● Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών. Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως.
● Σωστή εξυπηρέτηση πελατών με άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες και ευγένεια.
● Θετική συμπεριφορά και ομαδικό πνεύμα.
● Γνώση πρώτων βοηθειών ή διάσωσης θα εκτιμηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
● Όρεξη για δουλειά, υπευθυνότητα και ταχύτητα.
● Ικανότητα για ομαδική εργασία
● Ικανότητα για προσαρμογή σε νέο περιβάλλον σε σύντομο χρονικό διάστημα
● Θέληση για ικανοποίηση του πελάτη
● Έμφυτη υπευθυνότητα
● Συνέπεια
● Πολύ καλή γνώση Η/Υ
● Εξωστρεφής επικοινωνιακή προσωπικότητα με πνεύμα συνεργασίας και
οργανωτικότητας
Παροχές Εταιρείας
● Μισθός αναλογως προσοντων
● bonus επίτευξης ποιοτικών και ποσοτικών στόχων
● Συνεχής εκπαίδευση και δυνατότητα εξέλιξης
● Ανταγωνιστικό πακέτο παροχών με ασφάλιση.
● Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, όπως αποστείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα, με
επισυναπτόμενη πρόσφατη φωτογραφία έως και 25/05/2019 e: [email protected] .