Προσωρινά μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ερμούπολης Σύρου

0

Το Λιμεναρχείο Σύρου ενημερώνει τους πολίτες για την Λήψη μέτρων προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη χερσαία ζώνη Λιμένα Ερμούπολης και συγκεκριμένα επί της Πλατείας Λαϊκής Κυριαρχίας για επιτακτικούς λόγους δημόσιας ασφάλειας.

Στην προαναφερθείσα περιοχή εξαιρουμένης της οδού που διέρχεται έμπροσθεν του Τελωνείου και Λιμεναρχείου Σύρου, απαγορεύεται η κυκλοφορία και στάθμευση οχημάτων την Τρίτη 28-05-2019 από τις 06:00 έως τις 22:30.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου υποχρεούται στην έγκαιρη σήμανση της υπό αποκλεισμό περιοχής για την απρόσκοπτη επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού.