Ο ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ

 Ο Δήμος Μυκόνου προχώρησε στην κατακύρωση του προσωρινού αναδόχου για την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό του νησιού με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου led.

 Με το τέλος του δημόσιου διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που προκηρύχτηκε από το Δήμο Μυκόνου, το Φεβρουάριο του 2019, για την ανάδειξη αναδόχου όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό της Μυκόνου, η Οικονομική Επιτροπή με την 47/17-05-2019 απόφασή της ενέκρινε τα πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

Το έργο για την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό όλου του νησιού θα πραγματοποιηθεί με την προμήθεια και την εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου led και η χρηματοδότηση είναι από ιδίους πόρους.

Η μελέτη με αριθμό 31/2018 συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου με ενδεικτικό προϋπολογισμό το ποσό των 2.075.885,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

Η υλοποίηση του έργου έχει σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση του οδοφωτισμού στους κυριότερους οδικούς άξονες του δικτύου του Δήμου της Μυκόνου μέσω της αντικατάστασης των υπαρχόντων ενεργοβόρων φωτιστικών σωμάτων με λαμπτήρες Νατρίου- Υδραργύρου, με νέα φωτιστικά σώματα σύγχρονης τεχνολογίας LED και την αντικατάσταση του υφιστάμενου βραχίονα όπου απαιτείται με νέο. Επιπλέον, περιλαμβάνει την προμήθεια και την εγκατάσταση συστήματος Tηλε-ελέγχου/τηλε-διαχείρισης.

Ο προσωρινός ανάδοχος επιλέχθηκε με προσφορά προϋπολογισμού 1.826.346,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

Μετά την κατακύρωση του προσωρινού αναδόχου από το Δήμο Μυκόνου η διαδικασία υλοποίησης του έργου θα ξεκινήσει άμεσα.

loading...

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here