Ετήσια άσκηση ασφάλειας στο λιμένα Ερμούπολης

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου πραγματοποίησε στη λιμενική εγκατάσταση του λιμένα Ερμούπολης την ετήσια άσκηση Ασφάλειας

0

Ετήσια άσκηση ασφάλειας στο λιμένα Ερμούπολης

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου, σε εφαρμογή του Ν. 3622/2007 «ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων…», πραγματοποίησε στη λιμενική εγκατάσταση του λιμένα Ερμούπολης την ετήσια άσκηση Ασφάλειας, παρουσία του Διοικητή της ΑΕΝ, του Λιμενάρχη, του Υπολιμενάρχη, των στελεχών του Λιμεναρχείου Σύρου, των στελεχών της εταιρείας φύλαξης του λιμένα και των στελεχών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου.

Αντικείμενο της Άσκησης, μεταξύ άλλων, ήταν η παρουσίαση και η ενημέρωση του χειρισμού των νέων συστημάτων επιτήρησης και ελέγχου πρόσβασης της λιμενικής εγκατάστασης. Εισηγητής ήταν ο ναύαρχος (Λ.Σ.) κ. Μπούρας.