Η Ένωση Γονέων Σύρου για τα προβλήματα της εκπαίδευσης στο νησί

Ενημέρωση πολιτικών κομμάτων, βουλευτών Κυκλάδων, περιφερειακών και
δημοτικών συνδυασμών, για τα προβλήματα της εκπαίδευσης στην Σύρο.

Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι,

όπως ίσως γνωρίζετε, η Ένωση Γονέων του Δήμου Σύρου –Ερμούπολης είναι το δευτεροβάθμιο όργανο των Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων του νησιού μας.

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 15 Απριλίου 2019 με εκπροσώπους Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων σχολείων της Σύρου, συναποφασίστηκε η ενημέρωση των πολιτικών κομμάτων και των βουλευτών του νομού Κυκλάδων καθώς και των υποψηφίων περιφερειαρχών & δημάρχων στην Περιφέρεια Νοτ. Αιγαίου και τον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης αντίστοιχα.

Στόχος, πέραν της ενημέρωσης είναι η καταγραφή τόσο των απόψεων / θέσεων των αρμοδίων όσο και των ενεργειών που έχουν πραγματοποιήσει είτε προτίθενται να πραγματοποιήσουν εφόσον εκλεγούν. Στο πλαίσιο αυτής της απόφασης, το Δ.Σ. της Ένωσής μας πραγματοποιεί ήδη συναντήσεις τόσο με τους νυν αιρετούς, όσο και με τους υποψηφίους.

Αντικείμενο της ενημέρωσης αποτελούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Δημόσια
Εκπαίδευση στην Σύρο, όπως αυτά ιεραρχούνται από τους γονείς. Στο πλαίσιο αυτής της παρακαλούμε για τις απόψεις σας, κατά προτίμηση γραπτώς, προκειμένου
να ενημερώσουμε σχετικά τα μέλη μας, επί των θεμάτων:

α. Για την υποχρηματοδότηση των σχολείων του νησιού από τον κρατικό προϋπολογισμό μέσω των αρμόδιων δημοτικών σχολικών επιτροπών, γεγονός που αναγκάζει τους (βαριά) φορολογούμενους γονείς να συνεισφέρουν οικονομικά, προκειμένου να λειτουργούν στοιχειωδώς τα σχολεία.
Όπως είναι γνωστό μετά την μεταφορά στους ΟΤΑ ( Δήμοι), της αρμοδιότητας κάλυψης των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων αλλά και της συντήρησης και της ανέγερσης νέων σχολικών συγκροτημάτων, τα προβλήματα πολλαπλασιάστηκαν. Ακολουθήθηκε και εδώ η γνωστή τακτική της μεταφοράς αρμοδιοτήτων χωρίς τις απαραίτητες πιστώσεις (Ν. 1566/85), παρά τις περί του αντιθέτου συνταγματικές – νομικές υποχρεώσεις της κεντρικής κυβέρνησης.
Με την εφαρμογή των μνημονιακών μέτρων από το 2010, οι περικοπές στην χρηματοδότηση των ΟΤΑ ξεπέρασαν το 60% επί των ήδη ανεπαρκέστατων επιχορηγήσεων, με αποτέλεσμα το ύψος της επιχορήγησης ανά μαθητή την ημέρα να μην ξεπερνά μερικά λεπτά του ευρώ(!).
Η Ένωσή μας θεωρεί απαραίτητη την ενημέρωση, με πρωτοβουλία των αρμόδιων Δημοτικών Σχολικών Επιτροπών, σε ετήσια τουλάχιστο βάση, των γονέων αλλά και όλων των ενδιαφερόμενων, για τις οικονομικές ανάγκες των σχολείων από την μία και τα διατιθέμενα κρατικά κονδύλια από την άλλη. Μια τέτοια ενεργοποίηση των συλλογικών οργάνων των γονέων θα μπορούσε να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη διεκδίκηση των αναγκαίων πόρων που αποστερούνται τα παιδιά μας. Θέση της Ένωσης είναι ότι οι ενήμεροι πολίτες, είναι βασική προϋπόθεση για την δημοκρατική λειτουργία των θεσμών.
Στόχος μας είναι η πλήρης κάλυψη των αναγκών των σχολείων μας από την Πολιτεία, σύμφωνα με την σχετική συνταγματική δέσμευση.

β. Για θέμα της πολύπαθης μεταφοράς των μαθητών που αναδεικνύεται , κατά τον τρόπο που υλοποιείται στη Σύρο, από ανεπαρκής έως εν δυνάμει επικίνδυνη.
Η Ένωσή μας θεωρεί ότι είναι αναγκαία η ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών για την
αντιμετώπιση του προβλήματος, με όρους που να ανταποκρίνονται στην νησιώτικη πραγματικότητα:
( ανεπαρκής/ ανύπαρκτη/προβληματική συγκοινωνία, στενοί δρόμοι χωρίς πεζοδρόμια, ανεπαρκής, σε πολλές περιπτώσεις, ορατότητα, δυσανάλογα αυξημένη τροχαία κίνηση κατά τις ώρες προσέλευσης /αποχώρησης των μαθητών κ.α.). Επισημαίνουμε το απαράδεκτο της σχετικής νομοθεσίας (Κοινή Υπουργική Απόφαση αρ. 50025 ( ΦΕΚ Β 4217/26.09.2018)) που εκθέτει τουςμαθητές ( ειδικά των μικρότερων ηλικιών) σε σοβαρούς κινδύνους.
Όπως είναι γνωστό, η σχετική αρμοδιότητα ανήκει στις Περιφέρειες, με πόρους που κατανέμονται από την Πολιτεία. Σύμφωνα με το ισχύον απαράδεκτο νομικό πλαίσιο, προκειμένου να δικαιούνται δωρεάν μεταφοράς οι μαθητές, θα πρέπει η απόσταση της κατοικίας τους να είναι μεγαλύτερη α. των 1200 μέτρων όσο αφορά τα νήπια και τους μαθητές/τριες της Α ́βάθμιας Εκπαίδευσης, β. τα 2500 μέτρα όσο αφορά στους μαθητές/τριες Γυμνασίων και γ. 4000 μέτρα όσο αφορά στους μαθητές/τριες των Λυκείων. Στις δε περιπτώσεις β. και γ. τα όρια αυξάνονται σε 3000 μέτρα και 5000 μέτρα αντίστοιχα, όταν δεν διατίθενται ίδια μέσα ( ιδιόκτητα) των Δήμων ή των
Περιφερειών(!!!).
Αυτό που προφανώς διέφυγε της προσοχής του νομοθέτη είναι το γεγονός ότι οι αποστάσεις αυτές αντιστοιχούν, με βάση και την δεδομένη ταχύτητα βαδίσματος (χωρίς μεταφορά φορτίου, σε επίπεδο έδαφος χωρίς μεγάλες ανωφέρειες και με καλές καιρικές συνθήκες) σε βάδισμα 45 έως 70 λεπτών της ώρας (…..). Επιπρόσθετα στην πραγματικότητα της Σύρου έχουμε το φαινόμενο της μεταφοράς μικρών μαθητών με οχήματα Δημόσιας Συγκοινωνίας χωρίς συνοδό (!!!), συχνά και ορθίων, χωρίς την χρήση ζωνών ασφαλείας (κατά παράβαση ακόμη και της ανεπαρκούς νομοθεσίας που προβλέπει, μέχρι και την Β ́ Δημοτικού, μεταφορά με οχήματα δημόσιας σύμβασης και συνοδό). Προφανώς αυτό συμβαίνει για οικονομικούς (;) λόγους, καθώς οι καθόλα φιλότιμοι οδηγοί της Δημόσιας Συγκοινωνίας, πέραν των καθηκόντων της οδήγησης μεγάλων οχημάτων στους γνωστούς, αμφίβολων προδιαγραφών δρόμους, καλούνται να ανταπεξέλθουν σε πολλαπλά καθήκοντα, εντελώς ξένα προς τις επαγγελματικές τους δεξιότητες.
Αντίστοιχα προβλήματα, μαζί με το αυξημένο κόστος ανά μαθητή, εντοπίζονται και στην περίπτωση μεταφοράς μαθητών με ταξί.
Θέση της Ένωσής μας είναι ότι η ασφαλής μεταφορά των μαθητών πρέπει να αντιμετωπίζεται ως δικαίωμα των παιδιών μας και όχι ως «παροχή» ή οικονομική ενίσχυση- επιδότηση τωνοιονδήποτε ιδιωτικών συμφερόντων που ξεπερνά, πανελλαδικά, το ποσό των 170 εκατομμυρίων ευρώ (!).
Είναι άμεση η ανάγκη της πρόβλεψης παρουσίας συνοδού, τουλάχιστο στα δρομολόγια
μεταφοράς μαθητών του Δημοτικού αλλά και η πρόσληψη ικανού αριθμού σχολικών
τροχονόμων για την διασφάλιση της ασφαλούς μετάβασης των μαθητών από και προς τα μέσα μεταφοράς. Επιπρόσθετα κρίνεται αναγκαία η αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου ώστε να προσαρμοστεί στις συνθήκες των νησιών ( δραστική μείωση των ελαχίστων αποστάσεων, άρση της υποχρέωσης κατά προτεραιότητα χρήσης Δημόσιας Συγκοινωνίας, ανελαστική υποχρέωση παρουσίας συνοδών κ.α.)

γ. Για το θέμα της αντιμετώπισης των μεγάλων ανεπαρκειών των υποδομών στα σχολεία του νησιού μας ( παλαιά, προβληματικά κτήρια), προβληματικές νεώτερες κατασκευές ( πχ ο θόλος στα Γυμνάσια) κ.α.

δ. Για το θέμα της διαρκούς στελέχωσης θέσεων εκπαιδευτικών με δήθεν αναπληρωτές
( δηλαδή εκπαιδευτικών λειτουργών που καλούνται, συχνά με απαράδεκτους όρους, να
αναπληρώνουν μόνιμα κενά ), πράγμα που σηματοδοτεί τουλάχιστο προβληματική παιδαγωγική αντιμετώπιση, παρά την εξαιρετική προσφορά της συντριπτικής πλειοψηφίας των εκπαιδευτικών.

ε. Για το θέμα της ανεπάρκειας δημοτικών χώρων άθλησης και πολιτισμού για την νεολαία του νησιού μας. Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό σε ένα νησί με την πολιτιστική παράδοση της Σύρου να μην υπάρχουν δημοτικοί χώροι για τα παιδιά μας ( στέκι/α νεολαίας ) όπου να δίνεται η δυνατότητα ψυχαγωγίας αλλά και δημιουργικής έκφρασης στα παιδιά όλων. Δεν είναι δυνατό κάθε τέτοια δραστηριότητα να παρέχεται μόνο επί πληρωμή ( των ήδη βαριά φορολογούμενων γονιών), πράγμα που αφορά και στους ανεπαρκείς αθλητικούς χώρους, την ώρα που προωθούνται εμπορικά γεγονότα «αθλητικού τουρισμού».

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκρισή σας και παραμένουμε σε αναμονή για τις, τυχόν, ενέργειές σας.

loading...

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here