Το εκπαιδευτήριο ΑΡΕΙΜΑΝΙΟ Σύρου ζητά καθηγητές

Το εκπαιδευτήριο ΑΡΕΙΜΑΝΙΟ® Σύρου ζητά καθηγητές  πληροφορικής και ελληνικής φιλολογίας

0
Εκπαιδευτήρια ΑΡΕΙΜΑΝΙΟ, καθηγητές, διδασκαλία, Σύρος

Το εκπαιδευτήριο ΑΡΕΙΜΑΝΙΟ Σύρου ζητά καθηγητές

Το εκπαιδευτήριο ΑΡΕΙΜΑΝΙΟ®  Σύρου ζητά καθηγητές  πληροφορικής και ελληνικής φιλολογίας, με εμπειρία στη διδασκαλία, για συνεργασία.

Προσόντα:

  • Μεταδοτικότητα

  • Οργανωτικές & επικοινωνιακές ικανότητες

  • Ομαδικό πνεύμα

  • Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά

Παροχές: 

  • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών

  • Συνεχής εκπαίδευση

  • Προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα παραπάνω, μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο email: siros@areimanio.gr