Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου κατά της φαινόμενης υποβάθμισης των Γενικών Αρχείων του Κράτους Ν. Κυκλάδων

  

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, συνεδρίασε τη Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019 και ώρα 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου (Πλατεία Μιαούλη, α’ όροφος),  μετά από την υπ΄ αριθ. πρωτ. 5614/15-03-2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης

λαμβάνοντας υπόψη

  1. Την προφορική εισήγηση του Προέδρου, ο οποίος έθεσε υπόψη του Σώματος το με αρ. πρωτ. 5507/14-03-2019 έγγραφο της Αντιδημάρχου Πολιτισμού κας Θωμαής Μενδρινού.
  2. Τη γενομένη διαλογική συζήτηση, η οποία αναγράφεται στο ταυτάριθμο πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου,
  3. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 93 έως 102 του Ν. 3463/2006, β) των άρθρων 65,67,69,94 του Ν. 3852/2010, γ) του Ν. 4555/2018.
  4. Τη σύμφωνη γνώμη των Δημοτικών Συμβούλων

 

Κατόπιν των ανωτέρω, το Δημοτικό Συμβούλιο Σύρου-Ερμούπολης, αφού αποφάσισε ομόφωνα, εκδίδει το ακόλουθο ψήφισμα κατά της φαινόμενης υποβάθμισης των Γενικών Αρχείων του Κράτους Ν. Κυκλάδων.

 

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σύρου – Ερμούπολης απροσχημάτιστα εκφράζει την υποστήριξη και ενίσχυση των Γ.Α.Κ. Ν. Κυκλάδων λόγω της πολιτιστικής, ιστορικής και ερευνητικής τους αξίας για τη Σύρο, ενόψει της κατάθεσης του προαναφερθέντος  Σχεδίου  Νόμου  «Νόμος περί Γενικών Αρχείων του Κράτους», στην Ελληνική Βουλή εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος.

Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης είναι αντίθετος με την κατάργηση του εποπτικού χαρακτήρα της Υπηρεσίας, διότι κινδυνεύει να χαθεί ο ουσιαστικός ρόλος της έδρας των Γ.Α.Κ. Ν. Κυκλάδων. Η συνολική εποπτεία για τις Κυκλάδες πρέπει να παραμείνει στη Σύρο, δεδομένου ότι η Υπηρεσία στο νησί έχει το ανθρώπινο δυναμικό και την τεχνογνωσία για τον έλεγχο όσον αφορά στο έργο και την πορεία των Αρχείων.

Διεκδικούμε την παραμονή του τίτλου και των αρμοδιοτήτων των Γενικών Αρχείων του Κράτους Ν. Κυκλάδων με έδρα την Ερμούπολη Σύρου, την διατήρηση του εποπτικού ρόλου τους και την ευθύνη για όλα τα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΝΑΒΗΣ

 

loading...

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here