WWF Impact Ventures for Greece: Ξεκινά μια σημαντική πρωτοβουλία…

0

WWF Impact Ventures for Greece: Μια σημαντική πρωτοβουλία ξεκινά για τη στήριξη και τη δημιουργία επιχειρήσεων με κεντρικό άξονα δράσης την ανάδειξη σημαντικών φυσικών οικοσυστημάτων

Από το 2014, το WWF διεθνώς έχει δημιουργήσει το παγκόσμιο πρόγραμμα “WWF Impact Ventures“ – μία πλατφόρμα επώασης επιχειρηματικών ιδεών και έναν επιταχυντή ομάδων και επιχειρήσεων με θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Στόχος του προγράμματος είναι να δημιουργηθεί η κατάλληλη υποστηρικτική υποδομή, ώστε επιχειρήσεις να ενσωματώσουν στο προϊόν ή την υπηρεσία που θα προσφέρουν, την αξία σημαντικών οικοσυστημάτων σε επιλεγμένες προστατευόμενες περιοχές σε όλο τον κόσμο, έχοντας παράλληλα, ανοιχτή πρόσβαση σε δίκτυα διασύνδεσης και επαφή με δυνητικούς επενδυτές.

Με αφετηρία τις 6 Φεβρουαρίου 2019,  το πρόγραμμα  “WWF Impact Ventures“  ξεκινάει για πρώτη φορά και στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα στοχεύει να βοηθήσει στη δημιουργία βιώσιμων, με οικονομικούς και περιβαλλοντικούς όρους, επιχειρησιακών πλάνων που μπορούν να φέρουν θετικό αντίκτυπο σε δύο ιδιαίτερα σημαντικές περιοχές φυσικού περιβάλλοντος της Ελλάδας: στο  Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς – Λευκίμμης – Σουφλίου,  και στη Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή της Γυάρου.

Στο πλαίσιο έναρξης του προγράμματος στην Ελλάδα, προσκαλούνται δημιουργικοί άνθρωποι ανά τη χώρα με βιώσιμες επιχειρηματικές ιδέες, είτε νεοσύστατες, είτε συνδεδεμένες με ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις, που έχουν την δυνατότητα να ενισχύσουν τους στόχους διατήρησης των σημαντικών οικοσυστημάτων στη Δαδιά ή τη Γυάρο, να ανταποκριθούν στην πρόκληση του “WWF Impact Ventures“ , να αναπτύξουν τις  επιχειρηματικές τους ιδέες και να επιταχύνουν την ανάπτυξη της επιχείρησή τους στις εν λόγω περιοχές.

 

Οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν ένα εξάμηνο Πρόγραμμα Επιτάχυνσης (Acceleration Program) που θα περιλαμβάνει υποστήριξη από εξειδικευμένα στελέχη και συμβούλους, καθώς και ειδικά σχεδιασμένα και εξατομικευμένα εκπαιδευτικά εργαστήρια (workshops),  αποκτώντας παράλληλα, πρόσβαση σε τοπικά και διεθνή δίκτυα διασύνδεσης και σε δυνητικούς επενδυτές. Είναι αναγκαία η φυσική παρουσία για 12 ημέρες, ενώ στα ενδιάμεσα διαστήματα μεταξύ των 3 εκπαιδευτικών εργαστηρίων, οι συμμετέχοντες θα υποστηριχθούν διαδικτυακά. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα δοθούν βραβεία συνολικής αξίας 10.000 ευρώ σε  επιλεγμένους συμμετέχοντες σε κάθε μία από τις περιοχές,.

Με το πρόγραμμα “WWF Impact Ventures“ διερευνώνται νέα επιχειρηματικά μοντέλα που θα βοηθήσουν τις τοπικές κοινωνίες να θέσουν τις βάσεις για βιώσιμη ανάπτυξη που θα αντλεί αξία και θα στηρίζει την προστασία της φύσης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι στις 6 Μαρτίου 2019 και θα προηγηθούν ενημερωτικές εκδηλώσεις για τους ενδιαφερόμενους

στις 12 Φεβρουαρίου στη Σύρο, Ξενοδοχείο Ερμής 19.00-22.00

και στις 14 Φεβρουαρίου στο Σουφλί, Ξενοδοχείο Κουκούλι 17.30-20.30

 

 

Θα δοθεί προτεραιότητα στις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Σουφλίου και των Β. Κυκλάδων, ενώ οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά. Η καλή γνώση των Αγγλικών θα βοηθήσει στην ομαλή εκπόνηση του προγράμματος.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, με το “WWF Impact Ventures“ έχουν υλοποιηθεί  σε παγκόσμιο επίπεδο 4 προγράμματα, έχουν επιταχυνθεί 43 επιχειρήσεις και έχουν διοχετευθεί κεφάλαια ύψους 5,3 εκατ. δολαρίων για την ενίσχυση επιχειρήσεων που ασχολούνται με τη διατήρηση των σημαντικών οικοσυστημάτων και ειδών.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε στο www.greece-wwf-impact.ventures

 

 

——————————-

 

Το Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς – Λευκίμμης – Σουφλίου είναι μία από τις πρώτες περιοχές στην Ελλάδα που τέθηκαν σε καθεστώς προστασίας, καθώς εδώ συμβιώνουν και ευδοκιμούν συγκεντρωμένα πολλά είδη της χλωρίδας και της πανίδας της Βαλκανικής χερσονήσου, της Ευρώπης και της Ασίας. Το μωσαϊκό τοπίων που διαμορφώνεται από δάση πεύκης και δρυός, τα οποία διακόπτονται από ξέφωτα, βοσκοτόπια και καλλιεργούμενες εκτάσεις αποτελεί το ιδανικό περιβάλλον για τα αρπακτικά πουλιά. Εδώ συναντώνται τρία από τα τέσσερα είδη γύπα της Ευρώπης: Μαυρόγυπας, Όρνιο και Ασπροπάρης. Το Εθνικό Πάρκο φιλοξενεί τη μοναδική αναπαραγωγική αποικία Μαυρόγυπα σε όλα τα Βαλκάνια και θεωρείται ένα από τα τελευταία καταφύγια/stronghold του απειλούμενου με εξαφάνιση Ασπροπάρη στην χώρα.

 

Η θαλάσσια περιοχή της Γυάρου αποτελεί τον έναν από τους πιο σημαντικούς βιότοπους για τη Μεσογειακή φώκια, φιλοξενώντας τον μεγαλύτερο πληθυσμό του είδους στη Μεσόγειο και εντάσσεται από το 2011 στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Natura 2000, το δίκτυο των περιβαλλοντικά σημαντικών περιοχών της Ευρώπης, ενώ από το 2015 έχει χαρακτηριστεί το πρώτο Θαλάσσιο Καταφύγιο Άγριας Ζωής.

 

 

Περισσότερες πληροφορίες για media:

Ναταλία Κατηφόρη, [email protected] τηλ: 2103635660 κ 6972345289

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESS RELEASE

WWF Impact Ventures for Greece:

An impactful initiative supports and accelerates businesses that can contribute to the conservation of important natural ecosystems.

Since 2014, WWF has run the international program “WWF Impact Ventures” – a platform for incubating business ideas and an accelerator with positive environmental impact for conservation business. The aim of the program is to create the appropriate supporting infrastructure for businesses that can integrate into their product or service, the value of important ecosystems in selected protected areas around the world and to have access to networks and potential investors.

On February 6th, 2019, WWF Impact Ventures will be launched in Greece!

 

Specifically, the program aims to create viable, in financial and environmental terms, business plans that can have a positive impact on two particularly important areas of natural environment in Greece: the Dadia – Lefkimmi – Soufli Forest National Park, and the Marine Protected Area of ​​Gyaros.

 

The program invites creative people with sustainable business ideas, start-ups or existing businesses that have the potential to enhance the conservation objectives in Dadia or Gyaros, to meet the challenge of developing their business skills and accelerating their conservation business in these areas.

Participants will attend a six-month Acceleration Program that will include impact business expertise, tailor-made workshops and training, access to national and international networks and potential investors. Upon completion of the program, prizes of € 10,000 will be awarded in each ecoregion.

“WWF Impact Ventures” program explores new business models that will help local communities to lay the foundations for sustainable development that will add on value and support nature protection.

 

The deadline for submitting applications is March 6th, 2019 and will be preceded by information events for possible applicants and partners on February 12th in Syros and February 14th in Soufli. (since the PR will be forwarded to local media only, we propose to mention only the local event not both of them. 

Applications from the region of Dadia or Gyaros will have an advantage, while applications may be submitted in Greek or English. Good knowledge of English will facilitate the participation in the program.

Over the last four years, WWF Impact Ventures has implemented 4 programs globally, 43 companies have been accelerated and $ 5.3 million has been channeled to support conservation businesses.

 

More information about the program can be found at www.greece-wwf-impact.ventures

 

 

——————————-

 

The Dadia – Lefkimmi – Soufli Forest National Park is one of the first protected areas in Greece, as many species of flora and fauna in the Balkan peninsula, Europe and Asia coexist and thrive. The mosaic of landscapes formed by pine and oak forests, which are surrounded by clearings, pastures and cultivated land, is the ideal setting for birds of prey. Three of the four varieties of Europe (Mavrougus, Ornius and Aspropari) meet in the National Park, while it hosts the unique colony of Mavroypas in the Balkans.

 

 

The marine area surrounding ​​Gyaros is one of the most important habitats for the Mediterranean monk seal, hosting the largest population of the species in the Mediterranean, and is part of the European Network Natura 2000, the network of environmentally important regions of Europe.