Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου-Ερμούπολης για τον θάνατο του Αντώνη Αλμπανόπουλου

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου – Ερμούπολης για τον θάνατο του Αντωνίου Αλμπανόπουλου, πρώην Δημοτικού Συμβούλου Ερμουπόλεως

0

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου – Ερμούπολης

για τον θάνατο του Αντωνίου Αλμπανόπουλου, πρώην Δημοτικού Συμβούλου Ερμουπόλεως

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, συνεδρίασε τη Δευτέρα 04 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 09:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου (Πλατεία Μιαούλη, α’ όροφος), μετά από την υπ΄αριθ. πρωτ. 2354/04-02-2019 κατεπείγουσα πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης

λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Την προφορική εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου, ο οποίος θέτει υπόψη του Σώματος το με αριθμ. Πρωτ. 2353/04-02-2019 έγγραφο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

  2. Τη γενομένη διαλογική συζήτηση, η οποία αναγράφεται στο ταυτάριθμο πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Δημοτικό Συμβούλιο Σύρου-Ερμούπολης αποφάσισε ομόφωνα και εκδίδει το ακόλουθο ψήφισμα για τον θάνατο του Αντωνίου Αλμπανόπουλου, πρώην Δημοτικού Συμβούλου Ερμουπόλεως:

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σύρου – Ερμούπολης

1. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης εκφράζει την οδύνη του για τον χαμό του Αντώνιου Αλμπανόπουλου, διατελέσαντος δημοτικού συμβούλου του πρώην Δήμου Ερμουπόλεως, καθώς και τα βαθύτατα συλλυπητήριά του στους οικείους του.

2. Σε ένδειξη πένθους, να αναρτηθεί μεσίστια η σημαία του Δήμου την ημέρα της κηδείας του.

3. Να παρευρεθεί αντιπροσωπεία του Δήμου στην κηδεία του εκλιπόντος και να κατατεθεί στεφάνι στην σωρό του εκ μέρους του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου.

4. Να δοθεί ονομασία σε οδό της πόλεως με το όνομά του.

5. Το παρόν Ψήφισμα να δημοσιευθεί στον τοπικό έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΝΑΒΗΣ