Σχεδιασμός για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού στην Ερμούπολη

0

Στη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου νερού στο εργοστάσιο αφαλάτωσης της Ερμούπολης προσανατολίζεται η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Σύρου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, με ομόφωνη απόφασή του πρόκειται να υποβάλει πρόταση χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι»  ύψους 478.880 ευρώ με σκοπό τη βελτίωση ποιότητας του τελικού προϊόντος του εργοστασίου αφαλάτωσης Ερμούπολης.

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια φίλτρων επεξεργασίας πόσιμου νερού, καθώς και την αντικατάσταση τμήματος καταθλιπτικού αγωγού στο εργοστάσιο αφαλάτωσης.

Σύμφωνα με τους υπεύθυνους της ΔΕΥΑΣ, το έργο αποσκοπεί στη βελτίωση του παραγόμενου νερού στο εργοστάσιο αφαλάτωσης, τόσο κατά το τελικό στάδιο επεξεργασίας του (προσθήκη χημικών ρύθμισης pH και σκληρότητας), όσο και στο δίκτυο μεταφοράς του νερού προς την πόλη.