Προσλήψεις από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων

0

17 άτομα πρόκειται να προσλάβει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Οι νέες προσλήψεις πρόκειται να καλύψουν εποχικές ή παροδικές ανάγκες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων (που εδρεύει στην Αθήνα),
για τις ανάγκες αυτής στους Αρχαιολογικούς Χώρους και Μουσεία: Θήρας, Νάξου, Μήλου, Άνδρου, Κέας, Δήλου, Σικίνου και Φολεγάνδρου.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ