Ακυρώνεται η συναυλία του Διεθνούς Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου «ΑΝΩ»

0

Σας παραθέτουμε ενημέρωση από τους διοργανωτές του Διεθνούς Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου «ΑΝΩ» σχετικά με την προγραμματισμένη, για την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2018, συναυλία η οποία ακυρώνεται λόγω ασθένειας της οργανίστα Δάφνης Μελανίτου – Παρασκευά:

Το Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου «ΑΝΩ» ανακοινώνει πως λόγω ασθένειας της οργανίστα Δάφνης Μελανίτου – Παρασκευά, η προγραμματισμένη για την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2018 συναυλία ακυρώνεται.