Διασύνδεση όλων των Κυκλάδων με το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας. Τι προβλέπει το σχέδιο

0

Αναθεωρημένο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας για την περίοδο 2019-2028 υπέβαλε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Στα αξιόλογα σημεία του αναθεωρημένου δεκαετούς προγράμματος ανάπτυξης είναι η αύξηση των δαπανών κατά περίπου 600 εκατ. ευρώ για σημαντικά έργα του συστήματος μεταφοράς. Πιο συγκεκριμένα ανέρχεται στα 2,449 δισ. ευρώ από 1,833 δισ. ευρώ.

Οι υψηλότερες επενδύσεις, όπως προκύπτουν από την αντιπαραβολή του περσινού και του φετινού κειμένου, αφορούν στην προσθήκη των έργων της Δ’ Φάσης διασύνδεσης των Κυκλάδων με την Αττική (369,4 εκατ. ευρώ) .

Η ένταξη των έργων ηλεκτρικής διασύνδεσης της Δ’  Φάσης των Κυκλάδων  είναι το νέο φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο του ΑΔΜΗΕ, το οποίο, όπως προαναφέρθηκε εντάχθηκε στο δεκαετές πλάνο ανάπτυξης. Αυτή περιλαμβάνει τη διασύνδεση της Σαντορίνης, της Μήλου, της Φολεγάνδρου και της Σερίφου με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Τα έργα προβλέπουν τη διασύνδεση Νάξου – Σαντορίνης, Σαντορίνης – Φολεγάνδρου, Φολεγάνδρου – Μήλου, Μήλου – Σερίφου και Σερίφου – Λαυρίου. Το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο ύψους 369,4 εκατ. ευρώ έχει ομαδοποιηθεί στα έργα που ξεκινούν την τριετία μετά το 2021.

Κατά τα άλλα παραμένουν σε ισχύ οι εναπομείνασες δύο φάσεις της διασύνδεσης των Κυκλάδων, με τη δεύτερη να ολοκληρώνεται στο τέλος του 2019 (σύνδεση Πάρος – Νάξος και Νάξος – Μύκονος και αναβάθμιση γραμμή Άνδρου – Ν. Εύβοιας και Άνδρου – Τήνου.

Η τρίτη φάση, πόντιση δεύτερου καλωδίου Λαυρίου – Σύρου αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2020. 

με πληροφορίες από το energyin.gr