118 μόνιμες προσλήψεις σε νησιωτικούς Δήμους και Περιφέρειες. Πολλές εξ αυτών προγραμματίζονται για Κυκλάδες

0
υποβολή αιτήσεων, μόνιμες θέσεις, Δημόσιο

Την πρόσληψη 118 ατόμων σε ειδικότητες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Δήμους και Περιφέρειες ανακοίνωσε το ΑΣΕΠ.

Πρόκειται για μόνιμες θέσεις εργασίας σε Δήμους και Περιφέρειες, ενώ η σχετική προκήρυξη (10Κ/2018) δημοσιεύθηκε σήμερα Τετάρτη 10 Οκτωβρίου.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι η μεγάλη πλειοψηφία των προκηρυχθέντων θέσεων, αφορά τη στελέχωση νησιωτικών Δήμων και Περιφερειών, ενώ ένας μεγάλος αριθμός εξ αυτών, προσανατολίζεται να επανδρώσει και να καλύψει θέσεις σε ΟΤΑ των Κυκλάδων.