Αφαιρέθηκαν οι αρμοδιότητες από τον Γιάννη Χαρίτο

3

Αφαιρέθηκαν οι αρμοδιότητες από τον Γιάννη Χαρίτο

Με απόφαση του Δημάρχου Σύρου-Εμρούπολης κ. Γιώργου Μαραγκού, καταργούνται τα καθήκοντα του δημοτικού σύμβουλου της πλειοψηφίας, από την εποπτεία και την ευθύνη λειτουργίας των δράσεων και των θεμάτων του Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων, του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας.

Με την ίδια απόφαση ο κ. Μαραγκός παραχωρεί τις αρμοδιότητες που μέχρι σήμερα είχε ο Γιάννης Χαρίτος  στον Απόστολο Ρουσσουνέλο ως εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο, χωρίς αμοιβή.

Διαβάστε αυτούσια την ανακοίνωση:

Δυνάμει της υπ΄αριθμ. 244/13-09-2018 Απόφασης του Δημάρχου Σύρου – Ερμούπολης (ΑΔΑ 67ΗΜΩΗΟ-Ρ4Β), ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Απόστολος Ρουσσουνέλος του Μιχαήλ, ως Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, χωρίς αμοιβή, από σήμερα έως την 31η Αυγούστου 2019, αρμόδιος για την εποπτεία και την ευθύνη των δράσεων και των θεμάτων του Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης.