Σημαντικά έργα οδοποιίας σε Πάρο και Νάξο

0

Σημαντικά έργα οδοποιίας σε Πάρο και Νάξο

Με απόφαση του Περιφερειάρχη κ. Γιώργου Χατζημάρκου,  η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προκηρύσσει  διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση Οδικού Δικτύου ν. Πάρου – Αντιπάρου (2018)», προϋπολογισμού 800.000 ευρώ (700.000 ευρώ για την Πάρο και 100.000 ευρώ για την Αντίπαρο).

Το έργο αφορά σε εργασίες συντήρησης του επαρχιακού οδικού δικτύου της Πάρου, διαπλάτυνσης της επαρχιακής οδού στα Μάρμαρα και στον Πρόδρομο και κατασκευή νέου γεφυριού στα Μάρμαρα καθώς και αποκατάστασης λιθοδομής και οδοστρώματος στην Αντίπαρο.

“Μετά τη διεξοδική συζήτηση που προέκυψε προ εικοσαημέρου στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου, σταθεροί στις δεσμεύσεις μας, υλοποιούμε σημαντικά έργα οδοποιίας για την συντήρηση και αναβάθμιση του οδικού δικτύου στοχεύοντας στην ασφάλεια πεζών και οδηγών” δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων, κ. Γιώργος Λεονταρίτης.

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η 21/08/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 28/08/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ, από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων, στη Σύρο.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Ξεκινούν τα έργα στη Νάξο

Υπεγράφη σήμερα από τον ο Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων, κ. Γιώργο Λεονταρίτη η εργολαβική σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση οδικού επαρχιακού δικτύου Νάξου- Αποκατάσταση Ζημιών», προϋπολογισμού 61.471,51 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το έργο αφορά σε εργασίες για την αποκατάσταση τοιχίων αντιστήριξης και στηθαίων ασφαλείας, στα οποία είχε παρατηρηθεί ρηγμάτωση, διόγκωση και αποδιοργάνωση. Χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Ν. Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 10 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here