Απάντηση στην ερώτηση του Ευρωβουλευτή Ν.Χουντή προς Ευρωπαική Επιτροπή για το ΧΥΤΥ Άνδρου

2

Απάντηση στην ερώτηση του Ευρωβουλευτή Ν.Χουντή προς Ευρωπαική Επιτροπή για το ΧΥΤΥ Άνδρου

Σε απάντηση Δελτίου Τύπου του Κόμματος Λαική Ενότητα που ενημερώνει για την ερώτηση του Ευρωβουλευτή Ν.Χουντή προς την Ευρωπαική Επιτροπή για το ΧΥΤΥ Άνδρου θα θέλαμε να εκφράσουμε την έκπληξη μας για την ανεύθυνη στάση ενός Έλληνα Ευρωβουλευτή

Πιστεύουμε ότι κάθε Έλληνας ευρωβουλευτής, οφείλει ως σεβασμό προς την χώρα μας την οποία εκπροσωπεί στην Ευρώπη, να ζητά πρώτα θεσμική ενημέρωση από τους καθ’ ύλην αρμόδιους στην Ελλάδα ,που για την περίπτωση του έργου ΧΥΤΥ Άνδρου είναι ο Δήμος Άνδρου ( κύριος του έργου) και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου ( αδειοδοτούσα αρχή), και μετά έχει κάθε δυνατότητα τεκμηριωμένα να ασκήσει τα καθήκοντα του στα όργανα της Ε.Ε. Αντί αυτής της αυτονόητης πράξης ευθύνης και σεβασμού προς την χώρα και το νησί της Άνδρου, ο κος Ν.Χουντής, επέλεξε τον δρόμο της μονομερούς κατευθυνόμενης ερώτησης προς την Ευρωπαική Επιτροπή για το ΧΥΤΥ Άνδρου με παντελή άγνοια του θέματος επί της ουσίας, και γι’ αυτό θέτουμε στην κρίση των πολιτών την ενέργειά του αυτή.

Επειδή έχουμε χρέος προς τους πολίτες , χρέος προς το νησί μας και προς το περιβάλλον να ενημερώνουμε με βάση πραγματικά δεδομένα τον κάθε ενδιαφερόμενο, θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι:

1.Σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης που συμβαδίζει με την αντίστοιχη νομοθεσία της Ε.Ε. η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης προυποθέτει σειρά γνωμοδοτήσεων των αρμόδιων φορέων της πολιτείας ( Υπουργείο Περιβάλλοντος, Υπουργείο Εσωτερικών, Δασαρχείο, Αρχαιολογία, Διεύθυνση Υδάτων , ΔΤΥ Περιφέρειας, κοκ) που στην περίπτωση του έργου ΧΥΤΥ Άνδρου είναι 100% ΘΕΤΙΚΕΣ

2.Ο αρμόδιος φορέας εισήγησης για την αδειοδότηση που είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης ( ΠΕΣΠΑ) και αφού έλαβε υπ όψην όλες τις επί 6ετίας αιτιάσεις των αντιδρώντων στην χωροθέτηση που είναι ταυτόσημες με αυτές του κου Ν.Χουντή, με ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση τον Μάρτιο του 2018, έκρινε οριστικά και αμετάκλητα ότι το έργο καλύπτει τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και εισηγήθηκε την έκδοση ΑΕΠΟ με όρους που αφορούν στην περίοδο κατασκευής και λειτουργίας, όπως γίνεται σε όλα τα δημόσια ή ιδιωτικά έργα πάσης φύσης.

3.Ο Δήμος Άνδρου για να διασφαλίσει απόλυτα το έργο ζήτησε την συνδρομή 4 καταξιωμένων καθηγητών από 3 διαφορετικά Πανεπιστήμια διεθνούς κύρους του ΑΠΘ, του ΕΚΠΑ, του ΕΜΠ , που οι εισηγήσεις και αυτοψίες τους , τεκμηριώνουν την ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ του χώρου από τεχνικής, επιστημονικής πλευράς.

4.Για τα υδρογεωλογικά θέματα , έγινε σειρά μελετών, αυτοψιών , επιστημονικών εκθέσεων και ελέγχων απο τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες με τα ακόλουθα αποτελέσματα: Α) Η καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία για το ειδικότερα θέματα των Υδάτων στην χώρα μας ,είναι η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου που μετά από ενδελεχή έλεγχο εξέδωσε σειρά γνωμοδοτήσεων που είναι ΘΕΤΙΚΕΣ για την καταλληλότητα του χώρου του έργου. Β) Υδρογεωλογική μελέτη στο χώρο του έργου έγινε μετά από απαίτηση του αρμοδίου οργάνου ΠΕΣΠΑ και τα αποτελέσματα της που είναι ΘΕΤΙΚΑ , αξιολογήθηκαν στην έκδοση ΟΜΟΦΩΝΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ εισήγησης από το ΠΕΣΠΑ Γ) Δύο καθηγητές ΑΠΘ και Πρόεδροι της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας και Ελληνικής Υδρογεωλογικής Εταιρείας επισκέφθηκαν τον χώρο και μετά από αυτοψία συνέταξαν κοινή έκθεση ειδικά για τα υδρογεωλογικά θέματα, με ΘΕΤΙΚΗ γνώμη για την κατασκευή του έργου

Το ΙΓΜΕ ΑΕ είναι μια Ανώνυμη Εταιρεία του Δημοσίου που προσφέρει κατόπιν αμοιβής υπηρεσίες ερευνητικές. Η άποψη που κατέθεσε είναι συμβουλευτική, προτείνοντας ερευνητικές εργασίες που επιθυμεί να τις αναλάβει με την ανάλογη χρέωση, προς τον Δήμο. Ο Δήμος Άνδρου, υπεύθυνα, επιστημονικά και νομικά τεκμηριωμένα έπραξε το χρέος του προς την ιστορία του Νησιού μας αλλά κυρίως προς το μέλλον και διασφάλισε την περιβαλλοντική αδειοδότηση ( ΑΕΠΟ) του πιο κρίσιμου έργου για το νησί μας. Όσοι συνεχίζουν μετά την έκδοση της ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης του ΠΕΣΠΑ και της συνεπακόλουθης ΑΕΠΟ του έργου να κάνουν προσπάθειες για να μπλοκάρουν το έργο αποτελούν τους αφήνουμε στην κρίση του Ανδριώτικου λαού.

Ο Δήμος προχωράει μπροστά για την ολοκλήρωση του σημαντικότερου έργου για το νησί μας και αναμένοντας πλέον την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ σύμφωνα με την τεκμηριωμένη και ώριμη πλέον πρόταση που έχει ήδη καταθέσει με στόχο να δημοπρατηθεί και να εκκινήσει η κατασκευή του το 2019.

2 ΣΧΟΛΙΑ

  1. Εξέλιξαν το Ψέμα σε επιστήμη!
    ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ τα ψέματα και η διαστρέβλωση της πραγματικότητας από τη Δημοτική Αρχή.
    ΔΥΣΤΥΧΩΣ, η υπάρχουσα Εθνική Νομοθεσία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης στην Ελλάδα περιλαμβάνει σειρά γνωμοδοτήσεων των αρμόδιων φορέων της πολιτείας για τόσο σοβαρά θέματα. Όταν Γνωμοδοτεί κάποια υπηρεσία, δεν φέρει ευθύνη ΔΥΣΤΥΧΩΣ, με αποτέλεσμα να έχουμε ΜΟΝΙΜΩΣ ΟΜΟΦΩΝΕΣ αποφάσεις για τόσο σοβαρά έργα προκειμένου να εισπράττουν μεγάλες Χρηματοδοτήσεις από την ΕΕ χωρίς πραγματικά να εξετάζουν τις επιπτώσεις προς το περιβάλλον. Έχουμε παραδείγματα όπως στην Μάνδρα Αττικής όπου είδαμε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον τέτοιων ΟΜΟΦΩΝΩΝ αποφάσεων από Υπηρεσίες όπου το περιβάλλον δεν ελήφθη υπόψη. Έχουμε παραδείγματα όπως στην περίπτωση του Γραμματικού όπου η Ευρωπαική Επιτροπή περιβάλλοντος ΔΙΕΚΟΨΕ τη χρηματοδότηση του έργου λόγω παρανομιών.
    Το μέλλον είναι κοντά και θα δείξει!!!