20 προσλήψεις με 8μηνη σύμβαση στη ΔΕΥΑ Μυκόνου

Η ΔΕΥΑ Μυκόνου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για διάστημα οκτώ (8) μηνών την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης- Αποχέτευσης Δήμου Μυκόνου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

ΔΕ Τεχνίτης Υδραυλικός 2
ΔΕ (Πρακτικός) Μηχανικός Συντηρητής Γ΄ τάξης 3
ΔΕ Ηλεκτρολόγος Α΄ ειδικότητας 3
ΥΕ Εργάτες (καθαρισμού) 2
ΔΕ Διοικητικός Υπάλληλος 1
ΔΕ Δακτυλογράφος 2
ΔΕ Ταμίας 1
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Τοπογράφος Μηχανικός 1
ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός 1
ΠΕ Λογιστής 1
ΤΕ Βοηθός Λογιστή 1
ΔΕ Τεχνίτης Αποχέτευσης 2

loading...

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here