«Να εξαιρεθούν οι δημοτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί από κάθε διαδικασία δημοπράτησης των αδειών λειτουργίας τους»

0

«Να εξαιρεθούν οι δημοτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί από κάθε διαδικασία δημοπράτησης των αδειών λειτουργίας τους»

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σύρου-Ερμούπολης για την διαδικασία αδειοδότησης των δημοτικών ραδιοφωνικών σταθμών

Στη Σύρο, το Δημοτικό Ραδιόφωνο, συμπληρώνει φέτος τριάντα χρόνια λειτουργίας και προσφοράς στον τόπο και τους ανθρώπους του.

Οι Δημοτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο, ως μέσα δημόσιου χαρακτήρα, προσφέροντας στις τοπικές κοινωνίες το αγαθό της ψυχαγωγίας και της υπεύθυνης ενημέρωσης.

Επιτελούν κοινωφελή υπηρεσία και ο «ειδικός σκοπός» τους έχει αναγνωριστεί νομικά από την αρχή της λειτουργίας τους. Όπως και η ΕΡΤ, είναι ΝΠΙΔ και ανήκουν στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Ο αυτονόητος δημόσιος χαρακτήρας των δημοτικών ΜΜΕ έγινε απόλυτα σεβαστός κατά την ψήφιση του ν.4339/2015, στο πλαίσιο του οποίου οι δημοτικές τηλεοράσεις εξαιρέθηκαν ρητά από τη διαδικασία δημοπράτησης των αδειών επίγειας τηλεοπτικής ευρυεκπομπής.

Την ίδια ακριβώς μεταχείριση οφείλει να έχει η Πολιτεία και απέναντι στα δημοτικά ραδιόφωνα, ώστε να αποτραπεί η εξομοίωσή τους με εμπορικές επιχειρήσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Ένας Δήμος δεν έχει ούτε την οικονομική δυνατότητα, ούτε την ηθική νομιμοποίηση να «τζογάρει» με τα χρήματα των δημοτών σε πλειοδοτικούς διαγωνισμούς. Επιπλέον, η έγκριση δαπάνης σε έναν ΟΤΑ απαιτεί χρονοβόρες διαδικασίες, ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια και κάθε οικονομική κίνηση δημοσιεύεται πριν πραγματοποιηθεί.

Δεδομένης αυτής της διαδικασίας, μια συμμετοχή σε τέτοιο διαγωνισμό θα ήταν με άνισους όρους, καθώς αυτή η διαδικασία επιτρέπει στον οποιονδήποτε πλειοδοτήσει έστω κατά 1 cent, να κλείσει ένα δημοτικό ΜΜΕ.

Ο αφανισμός των δημοτικών ραδιοφώνων θα αυξήσει την εξάρτηση των τοπικών κοινωνιών από τα μέσα πανελλήνιας εμβέλειας και θα σβήσει φωνές δημοκρατίας και ελεύθερης έκφρασης.

Για τους λόγους αυτούς, το Δημοτικό Συμβούλιο Σύρου – Ερμούπολης:

Εκφράζει την έντονη διαφωνία του με τις διατάξεις για την «Αδειοδότηση ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης» που συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος οικονομικής προσαρμογής και άλλες διατάξεις» («προαπαιτούμενα») και εξομοιώνουν τους δημοτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς με τους ιδιωτικούς.

Ζητά να εξαιρεθούν οι δημοτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί από κάθε διαδικασία δημοπράτησης ή εξαγοράς των αδειών λειτουργίας τους, όπως ακριβώς συνέβη και με τους δημοτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς.

Υπενθυμίζει ότι η λειτουργία των δημοτικών επιχειρήσεων «ειδικού σκοπού ραδιοφωνίας τηλεόρασης» δεν ρυθμίζεται μόνο από τους ν.3463/2006 και ν.3852/2010, όπως εσφαλμένα αναγράφεται στο Άρθρο 222, παράγραφος 1, εδάφιο β) του υπό ψήφιση Σχεδίου Νόμου, αλλά και από τον ν.4483/2017 όπως ισχύει.