«Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών: συμβουλευτική με την οπτική του φύλου»

Άρθρο από το Συμβουλευτικό Κέντρο Σύρου

Στελέχωση, Συμβουλευτικό Κέντρο, Σύρος, Κεθι

«Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών: συμβουλευτική με την οπτική του φύλου»

Άρθρο από το Συμβουλευτικό Κέντρο Σύρου

Η συμβουλευτική (< συν + βουλεύομαι, = συσκέπτομαι) είναι μια διαλογική διαδικασία μεταξύ συμβούλου και συμβουλευόμενου ατόμου που αποσκοπεί στο να υποστηρίξει το άτομο σε δυσκολίες που αντιμετωπίζει.

Χαρακτηρίζεται από αμεσότητα και προϋποθέτει την ενεργό συμμετοχή και συνεργασία των δύο μερών. Η συμβουλευτική διέπεται από συγκεκριμένες αρχές και είναι μια διαδικασία δομημένη, με ορισμένη διάρκεια, αλλά ταυτόχρονα είναι ευέλικτη, ανάλογα με τις ανάγκες του ατόμου.

Ειδικότερα, στη συμβουλευτική με την οπτική του φύλου, η έννοια του φύλου λαμβάνεται υπόψη ως ένας βασικός παράγοντας για την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των γυναικών. Με την εξέταση των έμφυλων ρόλων, επιχειρείται να γίνει κατανοητό ότι πολλά από τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην πίεση που προκαλείται από τις υφιστάμενες έμφυλες προκαταλήψεις και διακρίσεις και την εν γένει ανισότιμη σχέση και μεταχείριση των φύλων μέσα στην κοινωνία.

Όπως προκύπτει, εξαιτίας αυτών των προκαθορισμένων περιορισμών και των άνισων ευκαιριών που δρουν ανασταλτικά, επηρεάζονται σημαντικά οι επιλογές των γυναικών σε προσωπικό, επαγγελματικό και κοινωνικό επίπεδο.

Συγκεκριμένα, αυτό το μοντέλο συμβουλευτικής θέτει ως προτεραιότητα την ενθάρρυνση της γυναίκας ώστε η ίδια να προσδιορίσει τον τρόπο αντίληψης του έμφυλου ρόλου της και να πραγματοποιήσει αλλαγές στη ζωή της, προκειμένου να βελτιωθεί η πραγματικότητα που βιώνει, με τη στήριξη αλλά χωρίς την επιρροή του/της συμβούλου, μέσα από μια σχέση ισοτιμίας που δημιουργείται και διατηρείται μεταξύ τους καθόλη τη διάρκεια της συμβουλευτικής διαδικασίας.

Μέσα σε αυτό το εξειδικευμένο πλαίσιο λειτουργούν τα Συμβουλευτικά Κέντρα (ΣΚ) Γυναικών, τα οποία αποτελούν μέρος του πανελλαδικού δικτύου υποστηρικτικών δομών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ), υπό την επιστημονική εποπτεία του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), και εστιάζουν σε περιπτώσεις βίας/κακοποίησης σε βάρος των γυναικών, καθώς και σε ζητήματα γυναικών που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις π.χ. άνεργες, μονογονείς, ΑμΕΑ, μετανάστριες, πρόσφυγες κ.λπ.

Η ενδιαφερόμενη γυναίκα από τον νομό Κυκλάδων (ή ακόμα και από άλλη περιοχή, αν χρειάζεται), επικοινωνεί με το ΣΚ Σύρου με δική της πρωτοβουλία. Η πρώτη επαφή μπορεί να γίνει με τη σύμβουλο υποδοχής είτε προσωπικά είτε με τηλεφωνική επικοινωνία ή ακόμα και μέσω αποστολής email.

Στην υποδοχή καταγράφονται ορισμένα βασικά στοιχεία, καθώς και τα αιτήματα της γυναίκας. Αν πρόκειται για περίπτωση που υπάγεται στις αρμοδιότητες του ΣΚ, η υπόθεση ανατίθεται σε σύμβουλο, διαφορετικά γίνεται ενημέρωση ή παραπομπή σε άλλη αρμόδια υπηρεσία.

Στη συνέχεια, η σύμβουλος κοινωνικής στήριξης, σε συνάντηση προσωπική ή τηλεφωνική, προβαίνει σε λήψη κοινωνικού ιστορικού της συμβουλευόμενης, προκειμένου να υπάρχει μια σφαιρική εικόνα, ώστε να γίνει καλύτερη διερεύνηση και ολοκληρωμένη αξιολόγηση των αναγκών της.

Κατόπιν, η συμβουλευτική διαδικασία συνεχίζεται με τον/την αρμόδιο/α σύμβουλο (π.χ. ψυχολόγο ή/και νομικό), όπου συν-εξετάζεται από κοινού το ζήτημα που απασχολεί.

Έτσι, ανάλογα με τις ανάγκες της γυναίκας, προσδιορίζεται και ο αριθμός των συναντήσεων που μπορεί να γίνουν.

Πάντοτε καταβάλλεται προσπάθεια, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας, ώστε η συμβουλευόμενη να πληροφορείται, να ενημερώνεται, να υποστηρίζεται πολύπλευρα, γενικώς να ενδυναμώνεται (π.χ. αύξηση αυτοπεποίθησης, αυτενέργειας, αυτο-αποτελεσματικότητας). Στόχος είναι η ίδια να μπορεί να αντιμετωπίσει το ζήτημά της μέσα από ένα νέο πρίσμα ή/και να πάρει μια όσο το δυνατόν καλύτερη απόφαση για τη ζωή της. Συμπερασματικά, λοιπόν, ο ρόλος των ΣΚ είναι υποστηρικτικός και όχι παρεμβατικός.

Επισημαίνεται ότι οι υπηρεσίες των ΣΚ, τα οποία στελεχώνονται από κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό, συνίστανται σε:

  • πληροφόρηση και ενημέρωση για θέματα ισότητας των φύλων

  • ψυχολογική στήριξη

  • κοινωνική στήριξη (π.χ. ενημέρωση για επιδόματα και λοιπές παροχές – διασύνδεση με υπηρεσίες)

  • νομική στήριξη (π.χ. ενημέρωση για δικαιώματα και νομικές διαδικασίες)

  • εργασιακή συμβουλευτική.

Υπογραμμίζεται ότι οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ και καλύπτονται από το ΑΠΟΡΡΗΤΟ της συμβουλευτικής διαδικασίας.

Στοιχεία επικοινωνίας Συμβουλευτικού Κέντρου Σύρου

Διεύθυνση: Φολεγάνδρου 2, 84100 Ερμούπολη, Σύρος

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή, 08:00-16:00

Τηλέφωνο: 22810 76496

Fax: 22810 76497

E-mail: [email protected]

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:  Τζόκερ: Που παίχθηκε το «χρυσό» δελτίο που κέρδισε τα 5,3 εκατ. ευρώ!