Δήμος Σύρου-Ερμούπολης: Ενημέρωση για την ρύθμιση οφειλών

Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης καλεί τους δημότες να προσέλθουν και να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σύμφωνα με το Ν. 4483/31.07.2017 « Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) – Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α.».

Στη ρύθμιση μπορούν επίσης να υπαχθούν οφειλές:

α) βεβαιωμένες ή και οφειλές που θα βεβαιωθούν έως την 30η Σεπτεμβρίου 2017

β) που τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου ή

γ) που έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, με απώλεια των ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέντων ποσών,

δ) που δεν έχουν βεβαιωθεί, λόγω του ότι εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιοδήποτε βαθμό εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα.

Αν με το ένδικο βοήθημα είχε υποβληθεί και αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, η ανωτέρω παραίτηση καταλαμβάνει και το αίτημα αυτό. Βεβαίωση της γραμματείας του δικαστηρίου, όπου εκκρεμούσε η υπόθεση, ότι έχει υποβληθεί παραίτηση, επισυνάπτεται στην αίτηση υπαγωγής στην ρύθμιση

Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται εντός 4 μηνών (30.11.17) από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και οι οφειλές δύναται να εξοφληθούν μέχρι και σε 100 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη δόση 20€.

Για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 22813 61024-25 τμήμα Ταμείου.

loading...

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here