Δήμος Μυκόνου: Προκήρυξη διαγωνισμού προμήθειας συστήματος για ΑΜΕΑ στις παραλίες

Η διαμόρφωση των υποδομών πρόσβασης ΑΜΕΑ θα γίνει στις παραλίες Καλό Λιβάδι, Καλαφάτης & Αγία Άννα Καμινάκι

0
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

Δήμος Μυκόνου: Προκήρυξη διαγωνισμού προμήθειας συστήματος για ΑΜΕΑ στις παραλίες

Προκηρύχθηκε ο ηλεκτρονικός ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ΑΜΕΑ στις παραλίες της Μυκόνου ποσού 150.000,00 €, από πόρους του Δήμου Μυκόνου. Στόχος του Δήμου αποτελεί η διευκόλυνση της προσπελασιμότητας των ΑΜΕΑ σε οργανωμένες παραλίες καθώς επίσης και ο προσανατολισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην ολοκληρωμένη προσέγγιση σε θέματα προσβασιμότητας στις ακτές.

Η διαμόρφωση των υποδομών πρόσβασης ΑΜΕΑ θα γίνει στις παραλίες Καλό Λιβάδι, Καλαφάτης & Αγία Άννα Καμινάκι του Δήμου Μυκόνου.

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές του συστήματος ΑΜΕΑ αναφέρονται στην προμήθεια και την εγκατάσταση μη μόνιμων βοηθητικών διατάξεων με σκοπό την αυτόνομη πρόσβαση ΑΜΕΑ στη θάλασσα, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες, οι οποίες θα αποτελούνται τουλάχιστον από:

Κεντρικό πίνακα έλεγχου, υδατοστεγή.

Αρθρωτούς σιδηρόδρομους (ράγες) και παρελκόμενα αυτών (ντίζες, καλύμματα κλπ)

Κουπαστή (χειρολισθήρας)

Φορείο κίνησης

Ειδικά διαμορφωμένο κάθισμα

Φωτεινή σηματοδότηση της σιδηροτροχιάς

Ασύρματο χειρισμό

Ντουζιέρα

Φωτοσυναγερμό

Πακέτο τηλεμετρίας

Με την υλοποίηση του έργου ουσιαστικά θα επιτυγχάνεται η αυτόνομη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στη θάλασσα.