Θέματα Απασχόλησης: Σπουδαστές ΙΕΚ, ΚΕΚ & Ιδιότητα Ανέργου

Το Δίκτυο Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων στο πλαίσιο των δράσεών του ενημερώνει με τη συγγραφή πληροφοριακού κειμένου με θέμα «Σπουδαστές ΙΕΚ, ΚΕΚ & Ιδιότητα Ανέργου».

Τις προϋποθέσεις διατήρησης της ιδιότητας του ανέργου και της λήψης του επιδόματος τακτικής και μακροχρόνιας ανεργίας από τους ανέργους που συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ, ΚΕΚ) προβλέπει, μεταξύ άλλων, η διευκρινιστική εγκύκλιος του ΟΑΕΔ με Αρ. Πρωτ. 16435/02.03.2017 για το Ν. 4430/2016.

Σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν. 4430/2016 «Βελτίωση των μεθόδων ένταξης των ανέργων στην αγορά εργασίας», το άρθρο 30 του Ν. 4144/2013 (Ά 88) αντικαθιστάται ως εξής:

  1. Κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, ασφαλισμένοι ή μη σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία, που δεν ασκούν ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα, μπορούν να εγγράφονται ως άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ

  2. Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, που προτίθενται να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και ο χρόνος εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισής τους μετράται ως χρόνος ανεργίας εφόσον: α) είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων τουλάχιστον για διάστημα ενός τετραμήνου πριν την υπαγωγή τους στο ως άνω πρόγραμμα, β) δηλώσουν τα στοιχεία του προγράμματος αυτού στον ΟΑΕΔ πριν από την έναρξή του και γ) έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακά έτη από το πέρας τυχόν προηγούμενης συμμετοχής τους σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης ή της επαγγελματικής κατάρτισής τους, έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους λοιπούς εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

  3. Οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ επιδοτούμενοι άνεργοι, που συμμετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις λήψης και των δύο επιδοτήσεων δικαιούνται να λαμβάνουν και το επίδομα ανεργίας, εφόσον τηρούν και πληρούν τις προϋποθέσεις α’, β’ & γ’ της προηγούμενης παραγράφου

  4. Η περίπτωση γ’ της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1545/1985 (Α ’91) καταργείται

  5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έπειτα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ, καθορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ανέργων που εγγράφονται στα μητρώα του Οργανισμού και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Διαβάστε αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο http://www.inegsee.gr/wp-content/uploads/2017/07/Spoudastes-IEK-KEK-kai-idiotita-anergou.pdf για τα ακόλουθα:

  • Προϋποθέσεις συμμετοχής σε προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης των εγγεγραμμένων στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

  • Προϋποθέσεις λήψης επιδομάτων ανεργίας των εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα του ΟΑΕΔ που συμμετέχουν σε προγράμματα (επιδοτούμενα ή μη) εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης

  • Μεταβατική περίοδος

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε το σύνδεσμο: http://www.inegsee.gr/diktio-ipiresion-pliroforisis-simvouleftikis-ergazomenon-12/

Εναλλακτικά απευθυνθείτε στο περιφερειακό παράρτημα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ Νοτίου Αιγαίου – Κυκλάδων, Ανδρέα Κάργα 62 Σύρος, τηλ.: 2281081692 & 2281085306, email: syrosinediktio@inegsee.gr.

Περιφερειακή συντονίστρια για το Παράρτημα της Σύρου: Χριστίνα Οικονόμου

loading...

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here