Ένταξη στο ΕΣΠΑ σημαντικών έργων ύδρευσης σε Σαντορίνη και Πάρο

Η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τα τέσσερα έργα στα δύο νησιά ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ

0

Ένταξη στο ΕΣΠΑ σημαντικών έργων ύδρευσης σε Σαντορίνη και Πάρο

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργου Χατζημάρκου και κατόπιν αξιολόγησης των σχετικών προτάσεων, εντάχθηκαν στην χρηματοδότηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος του Νοτίου Αιγαίου – ΕΣΠΑ 2014-2020, δύο σημαντικά έργα ύδρευσης στο νησί της Σαντορίνης, συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 891.000 ευρώ.

Πρόκειται για τα έργα «Δίκτυο Ύδρευσης Βουρβούλου Δ. Θήρας» επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 466.000 ευρώ και «Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Μεγαλοχωρίου Δ. Θήρας», επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 425.000 ευρώ.

Αντικείμενο του έργου «Δίκτυο Ύδρευσης Βουρβούλου Δ. Θήρας» αποτελεί η υδροδότηση του οικισμού Βουρβούλου με αφαλατωμένο πόσιμο νερό από την υφιστάμενη δεξαμενή ύδρευσης του οικισμού Ημεροβιγλίου, νήσου Θήρας.

Ειδικότερα, θα κατασκευαστούν βαρυτικά δίκτυα ύδρευσης , που ξεκινούν από τις υφιστάμενες δεξαμενές και παροχετεύουν την ευρύτερη περιοχή, την οποία χωρίζουν σε ζώνες υδροδότησης. Επιπλέον, προβλέπεται η κατασκευή δύο νέων δεξαμενών – βανοστασίων ύδρευσης, χωρητικότητας 42m3 και 57m3, κοντά στις υφιστάμενες δεξαμενές, ένα αντλιοστάσιο ύδρευσης, καθώς και η επέκταση του υφιστάμενου συστήματος τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού της ΔΕΥΑ Θήρας.

Ως ημερομηνία έναρξης του έργου ορίζεται η 31/03/2017.

Το έργο «Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Μεγαλοχωρίου Δ. Θήρας» αφορά στην κατασκευή δικτύου ύδρευσης, συνολικού μήκους 3.685 μέτρων, που ξεκινά από τη θέση της υφιστάμενης δεξαμενής του οικισμού Πύργου και ακολουθώντας την επαρχιακή οδό, κινείται προς τον οικισμό Μεγαλοχωρίου, καταλήγοντας στην υφιστάμενη δεξαμενή ύδρευσης του Μεγαλοχωρίου.

Προβλέπεται επίσης η κατασκευή νέας βοηθητικής δεξαμενής 105m3 στον περιβάλλοντα χώρο της δεξαμενής Πύργου. Από τη νέα δεξαμενή θα ξεκινά το υπό μελέτη εξωτερικό δίκτυο υδροδότησης, προς τον οικισμό Μεγαλοχωρίου.

Ως ημερομηνία έναρξης του έργου ορίζεται η 31/03/2017

Τα παραπάνω έργα εντάσσονται στον άξονα προτεραιότητας «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Δύο μεγάλα έργα ύδρευσης στο νησί της Πάρου, εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020»

Δύο νέα, εξαιρετικά σημαντικά και απαραίτητα έργα ύδρευσης στο νησί της Πάρου, συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 2.374.838 ευρώ, εντάχθηκαν στην χρηματοδότηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος του Νοτίου Αιγαίου – ΕΣΠΑ 2014-2020, με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργου Χατζημάρκου, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των σχετικών προτάσεων.

Πρόκειται για τα έργα «Αντικατάσταση Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Κώστος – Παροικιά Δήμου Πάρου», επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 1.669.193,55 ευρώ και «Κατασκευή Συνοδών Έργων Μονάδας Αφαλάτωσης Παροικιάς Πάρου», επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 705.645,17 ευρώ.

Το έργο «Αντικατάσταση Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Κώστος – Παροικιά Δήμου Πάρου» αφορά στην αντικατάσταση του υπάρχοντος κεντρικού δικτύου μεταφοράς νερού από την δεξαμενή στη θέση Αγία Υπακοή, στον Κώστο, έως την δεξαμενή στη θέση Άγιοι Ανάργυροι, στην Παροικιά της Πάρου, με αγωγούς συνολικού μήκους 7.500 μέτρων.

Περιλαμβάνει επίσης εργασίες αρχαιολογικής παρακολούθησης των εκσκαφικών εργασιών για την διέλευση του αγωγού, πλησίον της αρχαίας πόλης της Παροικιάς.

Με την αντικατάσταση του δικτύου, θα βελτιωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό η εξυπηρέτηση των κατοίκων των παραπάνω περιοχών της Πάρου και θα εξοικονομηθεί μεγάλη ποσότητα ύδατος, καθώς ο υφιστάμενος αγωγός έχει μεγάλες απώλειες λόγω παλαιότητας και συχνών βλαβών.

Ως ημερομηνία έναρξης του έργου έχει οριστεί η 12/5/2017.

Το έργο «Κατασκευή Συνοδών Έργων Μονάδας Αφαλάτωσης Παροικιάς Πάρου» αφορά στην κατασκευή συνοδών έργων, απαραίτητων για την λειτουργία των δύο ήδη εγκατεστημένων φορητών μονάδων αφαλάτωσης στη θέση «Πέπονας», στην Παροικιά της Πάρου.

Τα συνοδά έργα που θα κατασκευαστούν είναι:

-Αγωγός διάθεσης άλμης που θα μεταφέρει την παραγόμενη άλμη στη θάλασσα

-Αγωγός μεταφοράς πόσιμου νερού, καταθλιπτικός, που θα μεταφέρει το παραγόμενο καθαρό νερό στο υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης

-Αντλιοστάσια (καθαρού νερού, θαλασσινού νερού και άλμης), φρεάτια και όλες τις ηλεκτρολογικές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία των μονάδων αφαλάτωσης

-Εγκατάσταση ηλεκτρικού σταθμού

-Περιμετρική δενδροφύτευση – περίφραξη

-Σύνδεση με ΔΕΔΔΗΕ και δίκτυα ΟΚΩ για την ηλεκτροδότηση των μονάδων αφαλάτωσης

Ως ημερομηνία έναρξης του έργου έχει οριστεί η 28/02/2017.

Τα παραπάνω έργα εντάσσονται στον άξονα προτεραιότητας «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

loading...

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here