Σύλλογος Καμινίων: Αναβίωση εθίμου Αφανιστή και Κλήδονα

Την Πέμπτη 23 Ιουνίου (20:00) σε συνεργασία με το Λαογραφικό Χορευτικό Όμιλο "Η Σοφία της Παράδοσης"

0

Σύλλογος Καμινίων: Αναβίωση εθίμου Αφανιστή και Κλήδονα

Την Πέμπτη 23 Ιουνίου (20:00) σε συνεργασία με το Λαογραφικό Χορευτικό Όμιλο «Η Σοφία της Παράδοσης»