Διαβούλευση για την προετοιμασία και το σχεδιασμό του προγράμματος CLLD (Leader)

0

Διαβούλευση για την προετοιμασία και το σχεδιασμό του προγράμματος CLLD (Leader)

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Ενημερωτική Εκδήλωση – Διαβούλευση που σαν στόχο είχε την προετοιμασία και το σχεδιασμό του προγράμματος CLLD (Leader). Στη συγκεκριμένη εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νάξου και Μικρών την περασμένη εβδομάδα, εκτός από τους εκπροσώπους φορέων και συλλόγων παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Πάρου Μάρκος Κωβαίος, ο σύμβουλος του Νικηφόρος Κυπραίος καθώς επίσης και ο ειδικός σε προγράμματα CLLD Χάρης Μαρτίνος.

Τα τελευταία χρόνια η προσέγγιση Leader αποτελεί σημαντικό στοιχείο της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης με υψηλό βαθμό αποδοχής σε όλη την Ευρώπη. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο και για τους 3 Δήμους προκειμένου να κινητοποιήσει και να αξιοποιήσει το δυναμικό των τοπικών κοινοτήτων και οργανώσεων ώστε να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη, καλλιεργώντας την εδαφική συνοχή και επιτυγχάνοντας επιμέρους στόχους πολιτικής.

Δεδομένου ότι οι Δήμοι Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Πάρου και Αντιπάρου διαθέτουν επαρκή συνεκτικότητα από φυσική, κοινωνική και οικονομική άποψη οι 3 Δήμαρχοι των νησιών αυτών αποφάσισαν πως θα ήταν σημαντικό να συγκροτηθεί μια σύμπραξη η οποία θα ενισχύει το αίσθημα της τοπικής ταυτότητας, των κοινών αναγκών και προσδοκιών και θα παρέχει τη δυνατότητα πραγματικής δυνατότητας συμμετοχής των κοινοτήτων.

Όπως ανέφερε και ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων κος Μανώλης Μαργαρίτης είναι σημαντικό στις δύσκολες μέρες που διανύουμε λόγω της γενικότερης πολιτικο-οικονομικής και κοινωνικής κρίσης,  όλοι οι φορείς των νησιών μας, οι πολίτες και οι τοπικές τους οργανώσεις σε συνεργασία με τους Δήμους μας να συμμετάσχουμε σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες που σαν στόχο έχουν την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας των περιοχών μας, την προώθηση της απασχόλησης και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.

loading...

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here