Ο Προϋπολογισμός και το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Αντιπάρου

3.185.663 ΕΥΡΩ Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

804.566 ΕΥΡΩ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΟΠΟΥ

343.416 ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Μια συνοπτική εικόνα των οικονομικών του Δήμου και ένα σχόλιο:

(τα ποσά αναλυτικά φαίνονται στους πίνακες που παραθέτω).

Για άλλη μια χρονιά ο προϋπολογισμός της Αντιπάρου ξεπέρασε τα τρία εκατομμύρια ευρώ. Σε μια εποχή λιτότητας και δυσκολιών για όλη την χώρα, οι οικονομικές δυνατότητες της Αντιπάρου, παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Και θα ήταν ακόμα σε πιο υψηλά, εάν δεν είχε χαθεί από το πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» η χρηματοδότηση για το ΣΜΑ Αντιπάρου.

Με μια γρήγορη ματιά βλέπουμε τα έξοδα του Δήμου να είναι, οι λειτουργικές δαπάνες με 1,5 εκατομμύριο ευρώ περίπου (μισθοδοσίες, αναλώσιμα, συνεργάτες κ.α.), λίγο κάτω από 1 εκατομμύριο είναι οι επενδύσεις (όπου περιλαμβάνει και το Τεχνικό Πρόγραμμα) και τα υπόλοιπα είναι προβλέψεις-αποθεματικό (αφορούν Π.Ο.Ε. δηλ. Παρελθόντα Οικονομικά Έτη).

Όσον αφορά τα έσοδα, 1,5 εκατομμύριο ευρώ περίπου είναι το χρηματικό υπόλοιπο των προηγούμενων ετών, 1 εκατομμύριο ευρώ είναι τα τακτικά έσοδα και τα υπόλοιπα διάφορες εισπράξεις και έκτακτα έσοδα, γύρω στις 700.000 ευρώ.

Όσον αφορά τα οικονομικά δεδομένα του Τεχνικού Προγράμματος, υπολείπεται από το περσινό κατά 600.000 ευρώ περίπου (λόγο ΣΜΑ κατά κύριο λόγο). Εδώ όμως, ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει στους ιδίους πόρους του Δήμου, οι οποίοι είναι κατά 180.000 ευρώ αυξημένοι.

Η μνεία γίνεται, γιατί πολύ απλά τους ιδίους πόρους μπορεί ο εκάστοτε Δήμος να τους διαχειριστεί, χωρίς περιορισμούς θέτοντας προτεραιότητες και έχοντας την δυνατότητα να ασκήσει την όποια πολιτική πρεσβεύει.

Και βλέπουμε ότι 305.000 ευρώ διατέθηκαν ως εξής : 160.000 ευρώ για την ανακατασκευή του παλιού τυροκομείου (που πιθανόν θα μεταφερθεί το ιατρείο, ώστε να μεγαλώσει το Δημαρχείο) και 145.000 ευρώ για την κατασκευή οστεοφυλάκιου. Υπάρχουν και αλλά μικρότερα έργα και μελέτες, τα οποία φαίνονται στον πίνακα του Τεχνικού Προγράμματος.

Δεν θα επεκταθώ παραπάνω, σκοπεύοντας σε μια πολύ συνοπτική, απλή και κατανοητή εικόνα των οικονομικών στοιχείων.

ΣΧΟΛΙΟ:

Οι απώλεια του ΣΜΑ ήταν το μεγαλύτερο πλήγμα που δέχτηκε το νησί. Το τελευταίο έργο από τις μεγάλες χρηματοδοτήσεις που είχε απομείνει. Ένα έργο που θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα των σκουπιδιών για πάντα.

Θα πρέπει να παραδεχτώ ότι υπάρχει διαφορά φιλοσοφίας μεγάλη, όσον αφορά την προσωπική μου αντίληψη, για το ποιες είναι οι προτεραιότητες και οι ανάγκες του Δήμου και των δημοτών.

Για παράδειγμα οι 145.000 ευρώ του οστεοφυλάκιου, έργο βέβαια που αφορά το ¨μέλλον¨ όλων μας, θα θεωρούσα πιο συνετό να είχαν διατεθεί σε αθλητικές εγκαταστάσεις, η έλλειψη των οποίων είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα για όλους και ιδιαίτερα για τους νέους του νησιού (Βέβαια με τόσα χρήματα αναμένω να δω ένα οστεοφυλάκιο-μαυσωλείο σε αρχιτεκτονική Βασιλικής με Τρούλο, τουλάχιστον).

Επίσης δεν ξέρω εάν προτεραιότητα θα έπρεπε να είναι το να μεγαλώσει το Δημαρχείο ή η δημιουργία ενός πολιτιστικού χώρου εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων, με πιθανή δυνατότητα στέγασης των ενεργών συλλόγων.

Υπάρχει ακόμα διαφορά φιλοσοφίας στο πως διαχειρίζεται ο Δήμος τα μεγάλα έργα του νησιού και για πιο λόγο προχώρα στην αύξηση των τελών, επιβαρύνοντας τους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών. Εκεί πιστεύω ότι τα λάθη θα γίνουν σύντομα ορατά και εύχομαι στο μέλλον να μπορέσουν να διορθωθούν.

Θα συμφωνήσω βέβαια ότι κάθε Δημοτική Αρχή, χαράζει τον δικό της δρόμο και κρίνεται. Έτσι θέλοντας πραγματικά να κρίνω με σωστά κριτήρια, με την ψήφο μου επικύρωσα και τον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα, και περιμένω παρά τις όποιες διαφοροποιήσεις μου, την υλοποίησή τους από την Δημοτική Αρχή.

Η Αντίπαρος πρέπει να προχωρήσει, όποιον δρόμο και αν ακολουθεί. Τα οικονομικά δεδομένα του Δήμου, είναι πολύ καλά.

Καλή διαχείριση και ικανότητα χρειάζεται!

Ο Ανεξ. Δημ. Σύμβουλος Αντιπάρου

Φαρούπος Βασίλειος

loading...

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here