Νάξος: Ενημερωτική εκδήλωση-διαβούλευση για το νέο ΕΣΠΑ

Ο Δήμος μας στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη συμμετοχή τους στη νέα προγραμματική περίοδο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, έχει συγκροτήσει Διαδημοτική Σύμπραξη από κοινού με τους Δήμο Πάρου και Δήμο Αντιπάρου με σκοπό το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγράμματος “Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD / LEADER) 2014-2020 στην Παροναξία”.

Η ενεργός συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων και φορέων των Δήμων μας είναι καθοριστική για το σχεδιασμό της τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής, και την κατάρτιση του σχεδίου δράσης και του αντίστοιχου αιτήματος χρηματοδότησης.

Προκειμένου να προχωρήσει ο σχεδιασμός του νέου προγράμματος, οι Δήμοι μας οργανώνουν, σε συνεργασία με την Ομάδα Εργασίας της Τοπικής Σύμπραξης, Ενημερωτική Εκδήλωση – Διαβούλευση με θέμα “Σχεδιάζουμε το Πρόγραμμα Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD / LEADER) 2014-2020 στην Παροναξία”, την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016, και ώρα 19:00 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Νάξου, στη Χώρα της Νάξου.

Η παρούσα εκδήλωση είναι μια ενέργεια που αποσκοπεί σε μία μακροπρόθεσμη συμμετοχική πολυμερή διαδικασία που έχει στόχο να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα της περιοχής με την ανάληψη μιας εξίσου μακροπρόθεσμης χρηματοδοτικής δέσμευσης για την ανάπτυξη των ικανοτήτων και των πλεονεκτημάτων της τοπικής κοινότητας. Στην κατεύθυνση αυτή η παρούσα εκδήλωση θα είναι χρήσιμη για τη “χαρτογράφηση” από τα ενδιαφερόμενα μέρη των εμπειριών και προσδοκιών, του επιπέδου δέσμευσης κάθε συμμετέχοντα στη σύμπραξη, και τη διαμόρφωση εμπιστοσύνης και συμμαχιών για τη δικτύωση και συσπείρωση των δυνάμεων της περιοχής και την εξασφάλιση στήριξης προς επίτευξη των στόχων.

Στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (http://www.e-naxos.eu/) θα βρείτε ενημερωτικό υλικό για την εκδήλωση και το πρόγραμμα CLLD 2014-2020.

Το πρόγραμμα της Ενημερωτικής Εκδήλωσης – Διαβούλευσης επισυνάπτεται στο παρόν.

.

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

Μ. Μαργαρίτης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ – ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Σχεδιάζουμε το Πρόγραμμα Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD / LEADER) 2014-2020 στην Παροναξία”

Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2016, ώρα 19:00

Χώρα Νάξου, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, Δημαρχείο Νάξου

19:00 – 19:15 Προσέλευση / Εγγραφή
19:15 – 19:30 Χαιρετισμοί Δημάρχων & Επάρχου
19:30 – 19:45

Η Στρατηγική των Προγραμμάτων Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD / LEADER):

Στόχοι, Μεθοδολογία, Προϋποθέσεις και Πλεονεκτήματα”

Εισηγητής: Νικηφόρος Γ. Κυπραίος,

Δρ. Πολ. Μηχανικός / Λιμενολόγος – Ακτομηχανικός,

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ.) Α.Ε. – Δήμος Πάρου

19:45 – 19:55

Η Αρχική Πρόταση του Τοπικού Προγράμματος της Σύμπραξης των Δήμων Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Πάρου και Αντιπάρου: Περιοχή Παρέμβασης, Χαρακτηριστικά Τοπικού Κεφαλαίου και Σύνθεση της Πρότασης”

Εισηγητής: Νικηφόρος Γ. Κυπραίος,

Δρ. Πολ. Μηχανικός / Λιμενολόγος – Ακτομηχανικός,

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ.) Α.Ε. – Δήμος Πάρου

19:55 – 20:10

Κατευθύνσεις Σχεδιασμού της Στρατηγικής του Τοπικού Προγράμματος, και Κατάρτισης του Σχεδίου Δράσης και του Αιτήματος Χρηματοδότησης: Bήματα, Mέτρα Συντο-νισμού και Xρονοδιάγραμμα”

Εισηγητής: Χάρης Μαρτίνος

Σύμβουλος Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Γ.Γ. του Ευρωπαϊκού Δικτύου Τοπικής Ανάπτυξης (LDnet), Σύμβουλος της Ένωσης Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR)

20:10 – 20:25

Διευκρινιστικές ερωτήσεις και απαντήσεις

20:25 – 20:55

Τοποθετήσεις – Προτάσεις Φορέων & Πολιτών

Συζήτηση

20:55 – 21:00

Συμπεράσματα – Κλείσιμο

loading...

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here