Χριστουγεννιάτικη γιορτή Κατηχητικού Ι.Ν. Παναγίτσας Χρούσσων

Σήμερα Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου (18:00) στο προαύλιο του ναού

0

Χριστουγεννιάτικη γιορτή Κατηχητικού Ι.Ν. Παναγίτσας Χρούσσων