Έργα σήμανσης και ασφαλείας οδικού δικτύου Νάξου, Αμοργού και Ηρακλειάς

Έργα σήμανσης και ασφαλείας οδικού δικτύου Νάξου, Αμοργού και Ηρακλειάς

Στο πλαίσιο του προγραμματισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για παρεμβάσεις που θα καταστήσουν το οδικό δίκτυο των νησιών ασφαλέστερο και πιο λειτουργικό, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Σήμανση – Ασφάλεια Οδικού Δικτύου Νάξου – Αμοργού & Ηρακλειάς », συνολικού προϋπολογισμού 720.865,00 ευρώ.

Σκοπός του έργου είναι ασφάλεια οχημάτων και πεζών επί του οδικού δικτύου των νησιών, με την βελτίωση της σήμανσης – οριζόντιας και κάθετης, σε τμήματα του κεντρικού οδικού δικτύου των νησιών Νάξου, Αμοργού και Ηρακλειάς.

Η μελέτη που έχει εκπονηθεί προβλέπει εργασίες, για τη βελτίωση της σήμανσης (οριζόντιας – κάθετης) και ασφάλειας, με την τοποθέτηση χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας, την αντικατάσταση κατεστραμμένων – φθαρμένων πινακίδων και τη συμπλήρωση τους, σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφαλής και εύρυθμη κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.

Η αντικατάσταση και συμπλήρωση των πινακίδων θα καλύψει το Κεντρικό οδικό δίκτυο Νάξου Αμοργού και Ηρακλειάς. Η τοποθέτηση τους θα γίνει σε απόσταση 40 έως 50 μ. από το επικίνδυνο σημείο.

Η κατασκευή οριζόντιας σήμανσης (διαγράμμιση ασφαλτικού οδοστρώματος ή αναδιαγράμμιση) θα πραγματοποιηθεί στα παρακάτω τμήματα του οδικού δικτύου της νήσου Νάξου και Ηρακλειάς

 • Χώρα – Γαλανάδο – Χαλκί – Φιλότι

 • Δρόμος προς Αγιασσό

 • Δρόμος προς Δαμαλά (δύο οριογραμμές)

 • Δρόμος προς Δαμαριώνα (δύο οριογραμμές)

 • Δρόμος προς Δανακό

 • Λουκάκι – Ποταμιά

 • Σαγκρί –Τουμπακάδες

 • Σταυροπηγή – Είσοδος Βίβλου

 • Άγιος Ισίδωρος – Μέλανες – Κινίδαρος – Συμβολή δρόμου προς Μονή

 • Ελιγμός – Απόλλωνας

 • Άγιος Γεώργιος – Παναγιά – Τουρκοπήγαδο νήσου Ηρακλειάς

Διαβάσεις πεζών θα κατασκευαστούν στις παρακάτω θέσεις:

 • Στάση Γαλανάδου

 • Στάση Χαλκείου, Γυμνάσιο Χαλκείου, Δημοτικό σχολείο Χαλκείου

 • Τ.Ε.Λ. Φιλοτίου

 • Στάση Φιλοτίου (πλάτανος)

 • Ηρώον Απεράθου

 • Στάση Κορώνου (Προτομή Μανδηλαρά)

 • Κορωνίδα

Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας θα τοποθετηθούν σε διάφορα τμήματα του οδικού δικτύου Νάξου και Αμοργού, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.Επίσης θα γίνει αποκατάσταση τμήματος φθαρμένου, ή κατεστραμμένου μεταλλικού στηθαίου ασφαλείας, σε οποιαδήποτε θέση του οδικού άξονα και οποιουδήποτε μήκους.

Η συνολική δαπάνη του έργου μαζί με τον Φ.Π.Α. 16%, ανέρχεται στο ποσόν των 720.865,00 ευρώ. Χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:  Πάρος: Απάντηση του Beach Bar Aspro για το 48ωρο λουκέτο: "Μας έκλεισαν μόλις για 324,60 ευρώ"